BNL MD
#

Bygg og Bevar søker ny daglig leder

Vil du jobbe med oss?

Vil du være med og utvikle Bygg og Bevar for fremtiden? Vi søker ny daglig leder!

­­Opplysninger om stillingen:

Bygg og Bevar et samarbeid mellom Byggenæringens Landsforening (BNL) og Klima- og miljødepartementet (KLD). Programmet ble etablert i 2009 og nåværende avtaleperiode mellom KLD og BNL går ut 2024.

Programmet er en samarbeidsarena for byggenæringen, forvaltningen og profesjonelle eiendomsforvaltere og private forbrukere. Sammen arbeider vi for et sunt og velfungerende restaurerings- og rehabiliteringsmarked.

En sentral del av Bygg og Bevars arbeid er nettsiden www.byggogbevar.no, som formidler kunnskap på en enkel og inspirerende måte. Bygg og Bevar har en rekke samarbeidspartnere innen byggenæringen og bygningsvern som leverer innhold og bidrar til faglig oppdatert formidling.

Programmets strategiske mål fastsettes av programmets styringsgruppe.

BNL er arbeidsgiver og medarbeiderne er ansatt i BNL.

Daglig leder er ansvarlig for drift og utvikling. Bygg og Bevar har en administrasjon på tre faste ansatte. Daglig leder rapporterer til styringsgruppen og Klima – og miljødepartementet.

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig drift og utvikling av Bygg og Bevar
 • Budsjettansvar og resultatrapportering
 • Kartlegge og etablere og finansiere nødvendige prosjekter innen feltet
 • Tett kontakt med eiere, styringsgruppe, bransjer, regionalforvaltning og en rekke andre samarbeidspartnere
 • Representere Bygg og Bevar gjennom foredrag og innlegg i en rekke eksterne og interne arrangementer
 • Ansvarlig redaktør for byggogbevar.no
 • Stillingen medfører en del reisevirksomhet

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning og erfaring (arkitekt, kulturminneforvaltning, fagskoleutdanning, ingeniør mv.)
 • Erfaring og kjennskap til restaureringsmarkedet og kulturmiljøfeltet
 • Erfaring og dokumenterte resultater innen prosjektetablering og prosjektstyring

Vi ser spesielt etter deg som:

 • Vil være med å utvikle Bygg og Bevar for fremtiden
 • Glad i å omgås mennesker og har evnen til å bygge opp og vedlikeholde et stort nettverk innen feltet
 • Vil være med å jobbe i skjæringspunktet mellom byggenæring og bygningsvern

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søknadsfrist: 6. februar

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Jørgen Leegaard:
e-post: jorgen.leegaard@bnl.no

 Tlf 481 48 240

Om Byggenæringens Landsforening

(Byggenæringens Landsforening (BNL) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter og arbeidsgivere i byggenæringen i Norge. Vi er en paraplyorganisasjon for 14 bransjer som har over 4000 medlemsbedrifter og sysselsetter mer enn 70 000 ansatte. BNL organiserer industri- og eiendomsbedrifter, utøvende håndverks- og entreprenørbedrifter. BNL arbeider med blant annet å sikre konkurransekraft og fornuftig lønnsdannelse, sikre en seriøs næring med nødvendig kompetanse, gode og stabile rammebetingelser med like konkurransevilkår)

Bnl Logo2017 Cmyk 1
;
;