BNL MD
#

På vei mot Urnes verdensarvsenter

Ny nettside

Fortidsminneforeningen har lansert en ny nettside for Urnes verdensarvsenter som har planlagt åpning i 2024

Urnes stavkirke som har stått på UNESCO sin verdensarvliste siden 1979, er et av de mest verdifulle kulturminnene i landet og selve juvelen i kronen blant de kulturhistoriske eiendommene til Fortidsminneforeningen.

Miljødirektoratet autoriserte Urnes som verdensarvsenter i oktober 2019, med planer for bygging av et nytt besøkssenter. Senteret skal bidra til at ambisjoner om mål for formidling og aktiviteter knyttet til det å oppleve verdensarven blir realisert fullt ut, og til å styrke den lokale forankringen og verdiskapningen.

Nå har Fortidsminneforeningen lansert en ny nettside hvor du kan følge utviklingen av verdensarvsenteret. 

 

Formålet med Urnes verdensarvsenter

  • Formidle verdsarven Urnes sine materielle og immaterielle eineståande universelle verdiar (OUV-ar) og området sine rike oppsluttande verdiar på ein dynamisk, reflekterande og involverande måte til eit lokalt, nasjonalt og internasjonalt publikum i alle aldrar
  • På ein inkluderande måte synleggjere dei universelle verdiane og dei brubyggjande eigenskapane til verdsarven på tvers av landegrenser
  • Sikre at besøksdrifta er i balanse med verdsarven si tolegrense og setje fokus på berekraft i forvaltinga av kulturarv og naturressursar i eit lokalt og globalt perspektiv
  • Bidra til lokal verdiskaping og utvikling basert på dei stadeigne kvalitetane gjennom medskapande og involverande arbeid
Fortidsminneforeningen

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring ble stiftet i 1844 og er en av verdens første organisasjoner for kulturminnevern. Foreningen har som formål å arbeide for bevaring av Norges verneverdige kulturminner, samt å skape allmenn forståelse for verdien av disse. Fortidsminneforeningen skal være den ledende frivillige organisasjonen i det norske kulturminnevernet. 

Foreningen eier og forvalter mer enn 40 eiendommer i Norge.

;
;