BNL MD
#

Skal du selge brukte byggevarer?

Det er mulig å benytte brukte byggevarer fremfor nye. Men skal de omsettes eller markedsføres skal det foreligge dokumentasjon på produktene. Direktoratet for byggkvalitet har nå utarbeidet en ny veileder som skal gjøre det enklere å finne ut om dokumentasjonen er tilstrekkelig.

Ombruk av byggematerialer er et mye omtalt tema i byggenæringen og samfunnet for øvrig. Ved å bruke byggematerialer om igjen kan vi redusere utslipp fra produksjon av materialer og få mer bærekraftige bygninger. Det er mer miljøvennlig med ombruk enn gjenvinning.  

Det er imidlertid mye usikkerhet rundt regelverket for ombruk og om det er mulig å basere et prosjekt på brukte byggevarer. Dagens regelverk er i utgangspunktet ikke til hinder for gjenbruk der det brukes til gjenoppbygging av samme eksisterende bygg eller til bygg som har samme eier. Det er derimot begrensninger i regelverket dersom man skal omsette ombruksmaterialer fra ett ukjent bygg til et annet.

 

Hvilke krav er det til omsetning av byggevarer?

Før man kan omsette eller markedsføre byggevarer, må man kunne dokumentere produktenes egenskaper i forhold til kravene i byggevareforskriften. Den skiller ikke mellom nye eller brukte byggevarer, så samme dokumentasjonskrav gjelder.

Når brukte materialer skal anvendes, må brukeren vite hvilke egenskaper materialene har. Ikke minst om det inneholder helse- og miljøskadelige stoffer, om det er brannfarlige m.m. Det finnes egne standarder som beskriver mer detaljert hvilke egenskaper som skal dokumenteres innenfor hver produktkategori. Dokumentasjonen skal være til hjelp for kjøpere i vurderingen om byggevarer kan brukes i et konkret prosjekt.

 

Veileder for omsetning av brukte byggevarer

Nå har Direktoratet for byggkvalitet utarbeidet en veileder som gjør det lettere for deg som skal selge brukte byggevarer. Her kan du svare på spørsmål for å finne kravene som gjelder og hvorvidt dokumentasjonen din er tilstrekkelig eller om det er noe som mangler.

Før du setter i gang med veilederen bør du ha dette klart:

  • Hvor gammel byggevaren er
  • Om byggevaren har stått i et norsk byggverk eller kommer fra utlandet
  • Om du har produktdokumentasjon, sertifisering eller godkjenning eller annen dokumentasjon fra da byggevaren først ble omsatt (FDV-dokumentasjon kan si noe om opprinnelsen til produktet)
  • Andre opplysninger om behandlingen av byggevaren fra rivingsprosessen

 

Du finner veilederen her

 

DiBK

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven.

DiBK er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet og har kontorer i Oslo og på Gjøvik

 

;
;