#

Tåler egentlig huset ditt å stå ute?

Den gjennomsnittlige norske eneboligen ble bygget på slutten av 70-tallet. Om vi behandler disse 40-50-åringene godt, vil de være gode boliger i mange generasjoner framover.

Klimaendringer fører til våtere og villere vær. Mange boliger som er 40 år eller eldre, har ikke den tekniske standarden eller kvaliteten som skal til får å tåle klimaendringene. I tillegg skal husene fungere for en stadig større generasjon av eldre boligeiere som ønsker å tilbringe alderdommen i egen bolig.

 

Bærekraftig oppussing

Boligen vår er det mest verdifulle vi eier. Vi elsker å pusse opp, sette vårt eget preg på hjemmet og vise hvem vi er. Koronaåret 2020 ble et foreløpig rekordår. Da pusset vi opp og bygget tilbygg på boligene våre for 88 milliarder kroner. Mens januar er måneden flest starter opp arbeider innendørs, er sommeren tiden for utvendig vedlikehold. Men tar vi de smarte grepene når vi renoverer?

Før du setter i gang med en større oppussing anbefaler vi at du tar deg tid til å vurdere om du kan gjøre flere ting på en gang. Det vil belaste miljøet mindre når du pusser opp skikkelig med en gang, enn om du stadig renoverer og bygger om. Det er også smart å kontakte fagfolk når du skal gjøre større endringer. De kan hjelpe deg med prioriteringer og oppdage det du selv ikke har sett. Og har du kjøpt en eldre bolig, kan planleggingsfasen brukes til å bo seg inn i det gamle huset. Kanskje 70-tallet hadde noen kvaliteter du ikke oppdaget ved første øyekast?

 

Klimaendringene krever mer av husene våre

Å pusse opp er ressurskrevende. Det kan være dyrt, ta lang tid og er ofte forbundet med en betydelig miljøbelastning. Når vi kjøper ny bolig, ønsker vi gjerne å bytte kjøkken, bygge nytt bad, male og legge nytt gulv. Det som er vanskeligere å vurdere, er oppussingsbehovet på det vi ikke ser med det blotte øyet. Eneboliger, tomannsboliger og rekkehus som er mer enn 40 år gamle, er i betydelig dårligere forfatning enn boligene som er bygget de siste tjue årene. Varme lekker gjennom gamle vinduer, vegger og tak. Den utvendige kledningen begynner å bli preget av tidens tann, og tak med papp eller shingel bør tekkes om. Dreneringen, som skal sørge for at fuktighet ikke trenger inn i kjelleren, behøver også ofte oppgradering.

Storm og flom er dramatiske hendelser vi gjerne leser om i mediene. De største skadeutbetalingene relatert til vær skjer fordi nedbør trenger inn i hus som ikke tåler belastningen de blir utsatt for. Dårlig håndverk, mangelfullt vedlikehold og avløpsrør som ikke tar unna overvann, er gjerne årsak til dette. Bare de siste årene har Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB, betalt ut nærmere 400 millioner i forsikringspenger som følge av værskader. Siden 2008 har hele forsikringsbransjen utbetalt nær 30 milliarder kroner i erstatning for skader på bygninger og innbo som følge av ekstremvær.

Kjuke 2 Foto Marie Vest-Hansen.jpg

Mer nedbør og mildere klima fører til nye utfordringer for husene våre, ikke minst biologiske som soppskader. Robuste materialer, god tørk og oppmerksomme huseiere er nødvendig for å unngå skader. Foto: Marie Vest-Hansen

Bo hjemme når vi blir gamle

En annen faktor er eldrebølgen. Med mindre skatteinntekter og flere pensjonister må vi tilpasse boligen vår slik at vi kan bo der livet ut. For å spare både miljøet og egen lommebok er det smart å ta dette perspektivet inn i planen når vi pusser opp, slik at det blir enklere å bo lenge hjemme. Kanskje er ikke behovene så ulike for barnefamilier eller eldre mennesker. Behovet for et romslig inngangsparti med færrest mulig trinn er omtrent likt, enten det er snakk om å trille inn barnevognen eller rullatoren.

 

Gjør flere grep med en gang

Vi i DiBK mener at det er et kortsiktig grep å kun pusse opp overflatene i 70-tallshuset. Skal huset takle nye 40 år bør du se etter flere tiltak du kan gjøre samtidig

Har du hus med dårlig taktekking er det smart å etterisolere taket samtidig med at du skifter taktekkingen. Dette vil gi deg både et tett tak og bedre komfort inne. Dersom du må drenere rundt huset, er det lurt å samtidig etterisolere grunnmuren. Skal du gjøre noe med tomten, bør du ikke tette alle flater med belegningsstein eller asfalt, men sørge for at regnvannet trekker ned i bakken. Da reduserer du faren for fuktig kjeller både hos deg og naboen.

 

Smartere oppussing øker kvaliteten og verdien

Kanskje klarer vi ikke å sette alle de gamle bolighusene tilbake i toppform, men med smartere oppussing kan du bidra til at 70-tallshuset ditt får nødvendig oppgradering.

Direktoratet for byggkvalitet har gode oppussingsråd for boligeiere. Rådene er kvalitetssikret i samarbeid med SINTEF. Med disse rådene ønsker vi å hjelpe boligeiere med å pusse opp smartere. Ved å følge rådene våre vil du få en bolig med bedre inneklima og komfort, standarden på boligen øker og huset tåler å stå ute i enda mange tiår. Lykke til med oppussingen!

DiBK

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven.

DiBK er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet og har kontorer i Oslo og på Gjøvik

 

Her finner du råd om smartere oppussing hos Direktoratet for byggkvalitet

 

;
;