BNL MD
#

Olavsrosa til Telegrafen i Drøbak

Det nasjonale kvalitetsmerket Olavsrosa er tildelt den gjenoppbygde Telegrafen. Prisen ble overrakt eierne under en høytidelig festmiddag i bygningen 11. februar.

I november 2015 ble et av de viktigste byggene i Drøbak ødelagt av brann. Huset som opprinnelig var bygget som bolig, hadde hatt en rekke funksjoner i byen. Blant annet som postkontor, vinmonopol og restaurant, men mest kjent for å være telegrafstasjon i perioden 1900 - 1970.

Huset er påbygd og utvidet i flere omganger. De eldste delene av bygningen er fra 1700-tallet, mens det ble reist ytterlige tilbygg i løpet av 1800-tallet. Dagens eiere kjøpte bygningen av Frogn kommune i 2002. 

 

Gjenoppbygging

Etter brannen bestemte eierne seg for at Telegrafen skulle gjenreises og at byen skulle få sin viktige bygningen tilbake. I arbeidet ble det i hovedsak benyttet lokale bedrifter og prosjektet ble en viktig arena for kompetanseheving for håndverkerne. Her var Per Willy Færgestad fra Akershus bygningsvernsenter en viktig bidragsyter.

Takket være blant annet håndverkerne fra Frank Kristiansen as og Stokk og Stein as er bygningen nå gjenåpnet og fremstår i tilnærmet opprinnelig stand. Det er lagt ned et imponerende arbeid med å bevare det tradisjonelle i kombinasjon med tilpasning til kravene for moderne næringsvirksomhet. Les mer om gjenoppbyggingen av Telegrafen.

IMG_8912.jpg

Tildelingen ble feiret med en festmiddag i restauranten som nå har tilhold i Telegrafen: Foto: Bygg og Bevar

Tildelt Olavsrosa

Over 130 bedrifter og institusjoner er i dag tildelt Olavsrosa fra Norsk Kulturarv. Kvalitetsmerke deles ut etter en omfattende vurdering fra et fagråd. Prisen tildeles på bakgrunn av de kulturhistoriske verdiene, hvordan de blir ivaretatt og hvordan de formidles til publikum. Nå er også Telegrafen, som første bygg i Follo, tildelt utmerkelsen med begrunnelsen:

 – Telegrafen i Drøbak er tildelt Olavsrosa for å ha utført et svært krevende og forbilledlig, antikvariske gjenreisningsarbeid bygd på grundig dokumentasjon.

IMG_4956.JPG

Fra venstre: Olav Dalen Zahl med Olavsrosa, Heidi Hagen Zahl, styreleder i Stiftelsen Norsk Kulturarv Kirsti Kolle Grøndahl og daglig leder i stiftelsen Erik Lillebråten. Foto: Bygg og Bevar

Prisen ble utdelt 11 februar under en høytidelig festmiddag i restauranten som huses i Telegrafen. Det var styreleder Kirsti Kolle Grøndahl som overrakte kvalitetsmerke til eier Olav Dalen Zahl og ektefelle Heidi Hagen Zahl. I løpet av kvelden ble det også holdt tale av generalsekretær i Fortidsminneforeningen Ola Fjeldheim og vist film fra gjenreisningen av Telegrafen. Filmen kan du se her. 

Norsk Kulturarv

Stiftelsen Norsk Kulturarv (SNK) vart oppretta i 1993 av Oppland fylkeskommune og har 29 innskytarar av eigenkapital, hovudsakleg frå offentleg sektor. Norsk Kulturarvs visjon er "Vern gjennom bruk".

Stiftelsen arbeider med haldningskapande virksomheit, informasjon og formidlar verdiar som inspirasjon, kunnskap og identitet. 

IMG_4974.JPG

Eier av Telegrafen Olav Dalen Zahl er en ivrig samler av antikviteter. En del av den er plassert i Telegrafen. Foto: Bygg og Bevar

IMG_4977.JPG

Tømrermester og ingeniør Per Willy Færgestad ved Akershus bygningsvernsenter har bidratt til kompetanseheving blant håndverkerne som har arbeidet med prosjektet. Foto: Bygg og Bevar

IMG_4973.JPG

Deler av interiøret er gjenskapt. Det ble funnet flere eksempler på sjeldne tapeter under undersøkelsene som blant annet ble gjennomført av Jon Brænne. Foto: Bygg og Bevar

IMG_4971.JPG

En del av de gamle tapetene som ble avdekket er utstilt i restauranten. Foto: Bygg og Bevar

IMG_8911.jpg

Eier Olav Dalen Zahl har en av landets største samlinger av gammelt telekommunikasjons utstyr. Noe er utstilt på Telegrafen: Foto: Bygg og Bevar

IMG_4964.JPG

Generalsekretær Ola Fjeldheim berømmet eierne for at Telegrafen ble gjenreist, bruken av lokale håndverksbedrifter og at prosjektet ble en arena for kompetanseheving. Foto: Bygg og Bevar

;
;