BNL MD
#

Ny rapport viser hvilken linoljemaling som er best

I løpet av en åtteårsperiode er 20 forskjellige linoljemalinger testet ut utendørs, for å finne ut hvor godt malingene står seg mot nedbryting, slitasje og svertesopp. Rapporten er enestående i sitt slag og omhandler kvalitetsbedømmelse av alle skandinaviskproduserte linoljemalinger som var å få kjøpt i Norge i 2012. I perioden 2012 til 2020 er det gjennomført til sammen 25 452 enkeltevalueringer av prøvene. Prosjektet er finansiert av NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) og Riksantikvaren. Prosjektleder har vært Jon Brænne, tidligere malerikonservator og seniorforsker ved NIKU. De linoljemalingene som kom best ut av testen var Beckers Tradition (ikke lenger i produksjon), etterfulgt av Møretyri Linomal og Pro Arte Äkte Linoljefärg.

– Interessen for bruk av linoljemaling er økende hos eiere, brukere og forvaltere av eldre trehusbebyggelse i Norge. Med denne rapporten vil forbrukerne kunne gjøre et godt og kvalifisert valg av riktig linoljemaling, sier Harald Ibenholt, fagkoordinator hos Riksantikvaren.

 

Behov for mer kunnskap om kvalitet

De siste tiårene er det registrert et økende problem med svertesopp på maling, beis og andre typer overflatebehandlinger. Det har derfor lenge vært etterlyst kunnskap om kvaliteten på de ulike linoljemalingene som finnes på markedet.
Linoljemaling er en av de eldste og mest utprøvde malingstypene brukt for å beskytte treverk utendørs. Den trenger godt inn i treverket, og beskytter uten å bli for tett. Derfor er det viktig å fortsette å bruke linoljemaling på fredete trebygninger og -kirker.

Linoljemaling Foto Jon Braenne

Oppstrøksprøver Evaluering av kommersielle linoljemalinger: prøveserie i Sørkedalen. Foto: Jon Brænne, Riksantikvaren

Utendørslaboratorium i Sørkedalen

I åtte år har 131 prøvepaneler med 20 ulike linoljemalinger vært utplassert på prøvefeltet til Norsk Treteknisk Institutt i Sørkedalen i Oslo.Rød, gul og hvit maling både på høvlet og uhøvlet panel er brukt som testgrunnlag i prosjektet. Prøvene er strøket opp nøyaktig etter produsentenes anvisninger mht. grunning, første, annet og eventuelt et tredje strøk.
Prøvene stod eksponert for vær og vind, og med jevne mellomrom har tilstanden på prøvepanelene blitt evaluert av fire fagpersoner. Prøvene er evaluert ut fra seks ulike evalueringskriterier.

Rapporten rangerer 20 ulike linoljemalinger

De forskjellige prøvepanelene er evaluert etter hvor angrepet de er av svertesopp, opp- og avskallinger, glans, overflatestruktur, kritting/fliskritting og behov for ny oppmaling. Rapporten konkluderer med en rangert liste over produsentenes oppnådde poengsum basert på disse evalueringskriteriene.

 

Første gang publisert hos Riksantikvarens nettsider 3. juni 2021

Logo RA-gull kopi.jpg
Riksantikvaren

Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og er faglig rådgiver for Klima- og Miljødepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken.

Klikk her for å gå til Riksantikvarens hjemmeside

;
;