#

Rehabilitering av verna konstruksjoner i betong, mur og puss

Ny fagskoleutdanning

Nå tilbyr fagskolen Vestfold & Telemark en utdanning i rehabilitering av eldre konstruksjoner i betong, mur og puss. Å ta vare på eksisterende bygninger fremfor å bygge nytt er et voksende marked.  I dette skiftet er håndverkerne er nøkkelpersoner – men da trengs det kunnskap om eldre bygninger. 

At det er Fagskolen Vestfold & Telemark som tar initiativ til en utdanning innen betong, mur og puss er ikke tilfeldig. Området rundt Notodden og Rjukan er preget av mur og betongarkitektur. Store deler av industriarven er dessuten satt på Unescos verdensarvliste.

 

Økt satsning på verneverdige bygninger

Det finnes om lag 65 000 bygninger som skal behandles i henhold til antikvariske krav i Norge. Om lag 6000 av disse er fredete. Riksantikvaren stiller krav til fagskoleutdanning eller tilsvarende realkompetanse når de gir tilskudd til arbeid på fredede bygg. Derfor kan fagskoleutdanning være avgjørende for å komme inn på dette markedet

Med disse kravene ønsker vi å bistå eierne for å sikre at fredete og verneverdige bygninger blir tatt hånd om på en riktig måte, og ikke minst ønsker vi å motivere flere til å ta videreutdanning i bygningsvern, sier seksjonssjef Harald Ibenholt

Det ligger store oppgaver fremfor oss når det gjelder arbeid på verneverdige bygg. Ikke minst forventes det et stort løft for eldre kirkebygg, blant annet flere murkirker. I tillegg skal flere store offentlige bygninger gjennomgå restaureringer i nærmeste tid. Mange er også betongkonstruksjoner. Vi mangler både tradisjon og kunnskap for å ta vare på disse.

Store prosjekter er også kompliserte prosjekter. Ikke bare faglig, men også når det gjelder koordinering og samarbeid. Økt kunnskap gir grunnlag for god dialog med kolleger, eiere/byggherrer, materialleverandører og antikvariske myndigheter.

 

Grønn omstilling

Konstruksjons- og materialkunnskap er også etterspurt i et større marked enn bare innenfor antikvarisk restaurering. Storparten av dagens bygningsmasse vil fortsatt stå i 2050 og disse byggene kommer til å kreve jevnlig ettersyn. I dag er markedet for rehabilitering, ombygging og vedlikehold av eksisterende bygningsmasse på om lag 187 milliarder kroner, det er større enn nybyggmarkedet. Det kan forventes en stor økning fremover.

Faglige leder i rehabiliteringsutdanningen for Betong, mur og puss Erlend Holtermann, mener det er åpenbart at rehabiliteringsmarkedet vil bli stadig større. Selv om utdanningen er spesielt rettet mot vernede bygninger, er det behov for flere med kompetanse på eldre betong og murkonstruksjoner.

– Bygninger blir også vernet av flere grunner enn alder, fremover vil nok flere betongkonstruksjoner få oppmerksomhet fra kulturminnevernet sier Holtermann

 

 

Se arkitekt og kommentator Gaute Brochmann snakke om ombruk og sirkulær økonomi. Om arkitekter og håndverkere med kompetanse på eldre bygninger

 

Dette lærer du på studiet

Utdanningen har hovedfokus på byggeskikk, metoder, teknologi og materialer i bruk fra ca. 1830 og fremover. Den skal bidra til spesialfaglig kompetanse og gi økt faglig trygghet på et felt som normalt ikke dekkes i dagens fagopplæring. Studiet består av ulike temaer som bygnings- og anleggshistorie, bygningsvern, vernefilosofi, regelverk, nedbrytningsmekanismer, undersøkelser, tilstandskontroll, materialkunnskap og materialbruk, reparasjonsmetoder og teknikker, samt rehabiliteringsprosessen.

Studietilbudet er tilpasset elever som har full jobb og gjennomføres med nettbasert undervisning og samlinger. I løpet av året vil det bli 4 samlinger fordelt på 2-3 dager. Søknadsfrist er 20 april! Les mer på nettsidene til Fagskolen Vestfold og Telemark.

 

 

Slik søker du

For å søke studieplass må ett av disse kravene innfris:

  • Bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innen mur- og flislegger, betongfaget, maler, industrimaler og overflatebehandling. Andre fagbrev kan kvalifisere etter særskilt vurdering.
  • Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven innen 1. oktober samme år.

Søkere som ikke fyller kravet over, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av relevant realkompetanse.

Fagbrev innen følgende fag er kvalifiserende for opptak:

  • Murer
  • Jernbinder
  • Betong
  • Forskaling
  • Stein
  • Anleggsgartner
  • Andre fagbrev kan kvalifisere etter særskilt vurdering

Les mer og søk her

;
;