BNL MD
#

Ny daglig leder i Bygg og Bevar er på plass!

Vi ønsker Nina Eidem velkommen som ny daglig leder i Bygg og Bevar. 

Nina Elisabeth Eidem har bred og lang erfaring fra både eiendoms-, kommunikasjons- og ledelsesfaget. Nina har blant annet vært direktør i Nasjonale festningsverk, jobbet med flere oppgaver på ledelsesnivå i Forsvarsbygg, har vært kommunikasjonsrådgiver i både Geelmuyden Kiese og Burson-Marsteller.

- Dette er en spennende jobb i grensesnittet mellom byggenæringen og kulturminnevernet, sier Nina.

- Det å ta vare på det som allerede er bygget i stedet for å bygge nytt, er å ta samfunnsansvar for ikke bare for kulturverdier, men også det grønne skiftet. Jeg ser frem til å stimulere til økt gjenbruk av bygningsdeler og kvalitets materialer som en del av sirkulær økonomien, fortsetter hun.

Bygg og Bevars nye daglige leder har bred og lang erfaring fra både eiendoms-, kommunikasjons- og ledelsesfaget. Hun har blant annet vært direktør i Nasjonale festningsverk, jobbet med flere oppgaver på ledelsesnivå i Forsvarsbygg, har vært kommunikasjonsrådgiver i både Geelmuyden Kiese og Burson-Marsteller.

- Som kommunikatør med eiendomserfaring og kjennskap til kulturminnevernet ser jeg behovet for at byggenæringen får øynene opp for at kulturminnesektoren, ikke minst gjennom det nye bevaringsprogrammet for kirker over hele landet. Dette representerer en interessant oppdragsmengde for flere aktører. 

- Samtidig tror jeg også at Bygg og Bevar kan bidra til at kulturminnesektoren forstår næringens behov bedre. Felles for begge er behovet for godt håndverk. På mange måter tenker jeg på Bygg og Bevar som en brobygger som skal skape verdi for to sektorer. 

Bygg Og Bevar Emblem Blaa Kopi
Bygg og Bevar

Hva er gode råd for gamle hus? Bygg og Bevar sprer kunnskap om hvordan de gamle husene skal vedlikeholdes og settes i stand i tråd med bygningens alder, konstruksjon, materialbruk, stil og lokale egenart. Bygg og Bevar er et samarbeidsprosjekt mellom Klima og miljødepartementet og Byggenæringens Landsforening.

;
;