#

Murmesterbedrift fra Rogaland vinner Bygg og Bevarprisen 2023

Vinneren av Bygg og Bevarprisen 2023 er tildelt Murmester Haldor Meling AS, særlig for sitt arbeid med restaurering av Stavanger Domkirke. Bedriften utfører arbeider i spennet mellom middelaldermurverk og betongrehabilitering. Sterk faglig kompetanse kombinert med satsning på lærlinger gjør Murmester Meling AS til en verdig vinner av prisen.

Gjennom Bygg og Bevar-prisen hedres bedrifter som gjør arbeid på gamle hus til et levebrød. De har utmerket seg innen utførelse og formidling, og de bidrar til å løfte restaureringsmarkedet! I år er det 12 gangen Bygg og Bevarprisen deles ut.

Blant 20 nominerte kandidater fra alle fag hadde juryen plukket ut en vinner og det var administrerende direktør i Byggenæringens landsforening Nina Solli som delte ut prisen på 50 000,- til Murmester Haldor Meling AS. Hun leste også juryens begrunnelse:

Murmester Haldor Meling AS tildeles Bygg og Bevarprisen 2023 for sine arbeider på Stavanger Domkirke. Bedriften har utført et imponerende restaureringsarbeid på domkirken med rens av middelaldermurverk, refuging, pussarbeider, muring av hvelvkonstruksjoner m.m. Oppgavene er utført i tråd med bygningenes alder, stil, materialer og konstruksjon.

Murmester Haldor Meling AS er en allsidig bedrift som utmerker seg med å levere høy kvalitet på utfordrende prosjekter. Bedriften har alltid lærlinger og satser på kompetanseutvikling blant sine ansatte. Juryen har også vektlagt arbeidene på Hesby middelalderkirke, Sørbø middelalderkirke og Kvitsøy fyr.

Det var til stor jubel fra salen at murmester og daglig leder Hans Kristian Meling mottok diplom, blomster og sjekken som er øremerket kompetanseutvikling i bedriften.

 

Vi er utrolig stolte av å bli tildelt Bygg og Bevarprisen for arbeidet på Stavanger domkirke. Bedriften har hatt oppdrag på domkirken i tre generasjoner. Dette hadde ikke vært mulig uten Stavanger kommune som satser på delte entrepriser, krav om høy faglig kompetanse og setter krav om lærlinger på prosjektene. En stor takk til de ansatte, som er interessert i fagfeltet og villige til å etterutdanne seg og delta på kurs for å bli bedre i tradisjonelt håndverk. Faglig dyktige og interesserte håndverkerne er den viktigste ressursen vi har

Hans Kristian Meling

Bedriften har over 60 års erfaring, og ble etablert i 1962 i Stavanger. Det er i dag andre generasjons murmester Hans Kristian Meling som driver selskapet sammen med sønner som også jobber i firmaet. I tillegg møter grunnlegger og murmester Haldor Meling fortsatt på jobb i en alder av 92 år! Tre generasjoner med kunnskap og kompetanse innen faget.