#

Milliontildeling til "Ta et tak"!

Norsk Kulturarv har fått en milliontildeling fra UNI stiftelsen! Tildelingen skal gå til "Ta et tak" aksjonen og vil komme verneverdige bygninger til gode!

I styremøtet sitt 24 august, besluttet Stiftelsen UNI å tildele Norsk kulturarv 10 millioner til en ny «Ta et tak»-aksjon for 2022-23. Dette blir den 16. aksjonen siden starten i 1998. Med denne tildelinga vil over 63 millioner kroner være utdelt til over 4000 prosjekter i hele Norge – En viktig del av Norsk Kulturarvs formål om å bidra til å sikre kulturarven vår for kommende generasjoner, gjennom bærekraftig bruk langs kysten, i innlandet og i bystrøk.

 

Pågangen er enorm, med minst et par henvendelser hver dag med spørsmål om det kan søkes på aksjonen vår. Det er med andre ord et stort behov for denne type ubyråkratiske støtteordninger.

Norsk Kulturarv

Erfaringer fra tidligere aksjoner viser at støtten er av stor betydning for disse bygningenes fremtid, og den private innsatsen som investeres i prosjektene er mange ganger større enn tilskuddet. Vi opplever stadig forespørsler fra eiere og brukere av bevaringsverdige hus, og det er forstemmende ikke å kunne imøtekomme forespørsler der vi vet at akkurat vår støtte vil kunne bidra til å hindre forfall.

Norsk Kulturarvs visjon er vern gjennom bruk. Aktiv bruk er en viktig premiss for en levende og mangfoldig kulturarv. Kulturarven er kilde til livskvalitet gjennom gode opplevelser, samtidig som kulturarven gir grunnlag for næringsdrift. Inntekter som blir skapt, kan i neste omgang bli tilbakeført til vernearbeidet. Utvikling av nye næringer gjennom bruk av kulturarvverdier er en vesentlig del av Norsk Kulturarvs arbeid.

For at søkere kan starte arbeidet raskere, vil det nå være fortløpende søknadsbehandling – Med andre ord ingen søknadsfrist, og med gjennomføring 2022-23. 

 

Slik søker du

Det er to måter å søke tilskudd - enten elektronisk eller via et søknadsskjema

Søk elektronisk her

eller

Send søknadsskjema til:

post@kulturarv.no eller

Norsk Kulturarv, postboks 26, 2684 Vågå

Søknadsskjema finner du her

Norsk Kulturarv

Stiftelsen Norsk Kulturarv (SNK) vart oppretta i 1993 av Oppland fylkeskommune og har 29 innskytarar av eigenkapital, hovudsakleg frå offentleg sektor. Norsk Kulturarvs visjon er "Vern gjennom bruk".

Stiftelsen arbeider med haldningskapande virksomheit, informasjon og formidlar verdiar som inspirasjon, kunnskap og identitet. 

;
;