#

Kursrekke for håndverkere

Buskerud bygningsvernsenter

Håndverkere som ønsker fordype seg i praktisk bygningsvern kan nå søke om plass på kursrekka på Buskerud bygningsvernsenter. Totalt 190 timer bygningsvern og ingen kursavgift! 

Buskerud bygningvernsenters hovedmål er å bidra til økt kompetanse i tradisjonshåndverk og restaurering blant håndverkere i Buskerud. Håndverkere som ønsker fordype seg i praktisk bygningsvern kan nå søke om plass på kursrekka i tradisjonshåndverk. Kursrekka tilbys i Nesbyen og i Lier.

 

Om kursrekka

Kursrekka i tradisjonshåndverk består av åtte samlinger som foregår over et år, fra august 2021 til juni 2022. Kursdeltakerne skal gjennomføre totalt ca. 190 timer, der hovedvekten er lagt på praktiske øvelser med tradisjonelt verktøy. Samlingene gjennomføres med anerkjente kursholdere fra de fremste fagmiljøene innenfor bygningsvern og tradisjonshåndverk i Norge.

Hundragshøvel benyttes til å høvle vannrennene i bordtaket
Hundragshøvel benyttes til å høvle vannrennene i bordtaket

Buskerud bygningsvernsenter er et kompetansesenter for bygningsvern og tradisjonshåndverk. Vi har kontorlokaler på Fylkeshuset i Drammen og kurslokaler på Lågdalsmuseet i Kongsberg. Våre tilbud:

  • Læringsarena for NTNU-studiet i tradisjonelt bygghåndverk
  • Kurs og opplæringstiltak for håndverkere
  • Informasjon om tilskuddsordninger og enkel rådgivning for huseiere
  • Fagdag i bygningsvern for videregående skole

Kursrekka har som mål å gi etablerte håndverkere en innføring i tradisjonshåndverk og praktisk bygningsvern. Deltakerne lærer blant annet om virkeskvalitet, lafteteknikk, tørrmuring og overflatebehandling. I tillegg får deltakerne praktisk erfaring med restaureringsarbeid og istandsetting etter antikvariske prinsipper. Det er totalt 33 håndverkere som har fullført opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk siden oppstarten i 2010.

Kursrekka tilbys to steder; i Nesbyen i Hallingdal og på Lier bygdetun. Det er plass til 10 deltakere på hvert kurssted. Det er ingen kursavgift ved deltakelse på kursrekka. Utøvende håndverkere vil bli prioritert.

Vi arrangerer et digitalt informasjonsmøte om kursrekkene 20. april kl. 18-19. Send e-post til linnkr@viken.no dersom du ønsker å delta.

 

Les mer om kursrekken her!