#

Kulturminner som arbeidsplass

Kulturminnene vi har i Norge i dag er et felles gode for alle innbyggerne og det er viktig å peke på viktigheten av dem. Gjennom studiet Kulturminneforvaltning på NTNU kan du få kulturminner som arbeidsplass.

Det trengs at noen jobber for kulturminner som ikke kan prate så høylytt selv.

Agnethe Jovall

- Studiet passer perfekt til deg som er interessert i kulturminner, og ønsker å være med på å formidle og forvalte disse, forteller Agnethe Jovall.

- I tillegg er det et godt arbeidsmarked for Kulturminneforvaltning med mange spennende og varierte arbeidsdager.

49250881_491675787905992_6874028009729294336_n.jpg

Agnethe Jovall ute på befaring i Hedmark fylkeskommune. Foto: Agnethe Jovall

I dag er flere kulturminner truet og samfunnet står overfor utfordringer når det gjelder å prioritere hva som skal tas vare på og hvordan det skal bevares. Kulturminneforvaltning-studentene på NTNU lærer hvordan man bevarer fortiden og hvordan den kan være en ressurs for oss i dag. Temaer som blir tatt opp i dette studiet er blant annet kulturhistorie, kulturminnerett, arkitektur, allmenn historie og museologi. På bachelor-studiet har man i tillegg mulighet til å velge et perspektivemne å fordype seg i, for eksempel i innovasjon, kultur og næring.

 

Interesse for gamle hus

 

Agnethe Jovall er født og oppvokst i Brumunddal i Hedmark. Hun har studert både bachelor og master i Kulturminneforvaltning ved NTNU, og jobber i dag som antikvar i Hedmark fylkeskommune. Agnethe har lenge hatt en interesse for historie og gamle bygninger.

 

- Da jeg oppdaget studiet Kulturminneforvaltning i NTNUs katalog visste jeg med en gang at det var riktig for meg. Det var det mest relevante fordi det er teori om historie og kulturminner som kobles opp mot fysiske kulturminner og praksis.

IMG_7658 (1).JPG

Foto: Sprossa

Første opptak til bachelorprogrammet i kulturminneforvaltning var høsten 2003, og masterprogrammet ble opprettet i 2006, forteller Line Nordsveen fra Institutt for historiske studier ved NTNU.

 

- Per i dag er det 55 aktive studenter på bachelor fordelt på tre kull. På master går det 27 studenter fordelt på to kull. Søkertallene har variert noe, men høsten 2018 hadde vi en markant økning både på bachelor og master, forteller Nordsveen. 

 

Opptaket gjøres hvert tredje år, og fristen for neste opptak er 15. april 2021.

Får bruke teoriene i praksis

 

Som student ønsker man at et studium skal bli både interessant og givende.

- Og interessant ble det, forteller Agnethe.

- En vet jo ikke så mye om hvordan det er å studere før en faktisk gjør det, men studiet sto til forventningene. Jeg likte det veldig godt!

 

Studiet består både av teori og praksis, med mest vekt på teori. En typisk Kulturminneforvalter-student burde derfor like å lese og skrive, og selvfølgelig ha et engasjement for kulturminner, bygninger og landskap. Men det er ikke kun teori og lesing, det er også praksis både på bacheloren og på masteren. Gjennom den teoretiske delen får studentene et grunnlag de kan bruke på erfaring de får gjennom praksis og befaring. Både bachelor- og masteroppgaven knyttes til praksisen man har ved en relevant arbeidsplass. På denne måten får man mulighet til å knytte kontakter med institusjoner og organisasjoner, samt spesialisere seg innenfor bestemte områder.

 

Det er veldig positivt med praksis da man kan dra ut på en arbeidsplass. Det er kjempenyttig erfaring og viktig når man skal ha jobb senere.

 

NTNU har avtaler med flere kulturminneinstitusjoner. På bacheloren er praksisperioden i en måned, mens masteren har hele to måneder ute i felten. Dette fører til at studentene blir best mulig forberedt til arbeidslivet.

 

Agnethe Jovall hadde praksis på Rørosmuseet på Bachelorstudiet, og praksis i Ringsaker kommune med å lage kulturminneplan på masterstudiet. Etter studiet fikk hun jobb i Hedmark fylkeskommune. "Jeg var veldig glad da jeg fikk begynne der såpass raskt etter studiet", forteller hun stolt.

Meg sammen med håndverker Marius Kalseth foran stua på Lille-Baardseth i Ringsaker[230].jpg

Agnethe sammen med håndverker Marius Kalseth foran stua på Lille-Baardseth i Ringsaker. Foto: Agnethe Jovall

Gode jobbmuligheter etter studiet

 

Det er gode jobbmuligheter etter både bachelor- og masterstudiet, som blant annet på museer, hos Riksantikvaren, i fylkeskommuner, i kommuner, ved universiteter, i departementene og hos frivillige organisasjoner.

Hvis du er engasjert kan du få jobbe med mye spennende. Det er viktig å ikke bare engasjere seg på skolen, men også utenfor, for eksempel i Fortidsminneforeningen.

Agnethe Jovall
Workshop for ungdom

Å bygge håndverkkompetanse er viktig. En gang i året arrangerer Fortidsminneforeningen workshop for unge håndverkere med fokus på erfaringsdeling, samarbeid, kontaktbygging og faglig utbytte. Foto: Fortidsminneforeningen

Varierte arbeidsdager

En arbeidsdag som antikvar i fylkeskommunen er alltid spennende og variert, synes Agnethe. Noen dager sitter man på kontoret og skriver uttalelser til reguleringsplaner, andre dager bistår man kommunen med å lage kulturminneplaner. En viktig oppgave er å reise på befaring til eiere av bygninger som har lyst til å sette i stand og søke midler. "Da kan man gi råd om istandsetting og søknadsprosessen", forteller Agnethe.

 

- Jeg får sett mye av Hedmark og mange kjempefine, gamle hus! Også møter jeg jo mange engasjerte eiere og andre som virkelig brenner for kulturminner. Det er veldig inspirerende å møte så mange flinke og engasjerte folk.

 

Agnethe Jovall trives som antikvar i Hedmark fylkeskommune og er fornøyd med denne muligheten hun har fått. Arbeidsdagene hennes er varierte med både arbeid ute i felten og teoretisk jobbing på kontor.

49767880_331024087496649_8165098739434782720_n.jpg

Foto: Agnethe Jovall

FAKTA

På NTNU Dragvoll i Trondheim kan du studere både bachelor og master i Kulturminneforvaltning. Kulturminneforvaltning er en bred studie som gir deg mulighet til å jobbe med forvaltning og formidling av kulturminner. Det er en stor etterspørsel etter denne kompetansen og studenter fra NTNU er svært kvalifiserte.

 

Les mer om Kulturminneforvaltning (Bachelor) på NTNU

Les mer om Kulturminneforvaltning (Master) på NTNU

 

;
;