Ventilasjon. Ill: Lars Hammarlin, Svensk Byggnadsvård

Gratis energirådgivning for eiere av gamle hus i Viken

Dersom du bor i Viken kan du få gratis råd om hvordan du kan energieffektivisere huset ditt. Rådgiveren kommer på en befaring og gir råd som er tilpasset akkurat ditt gamle hus og dine behov

Sammen med Akershus bygningsvernsenter, Bygg og Bevar, Fortidsminneforeningen, Murbyen Oslo og Klimaavdelingen i Viken fylkeskommune tilbyr vi gratis rådgivning om energiøkonomisering (ENØK) til eiere og forvaltere av eldre og verneverdige bygg (før ca. 1960).

Satsningen består av en egen gratis befaringstjeneste, kurs og informasjonskampanje for eiere og forvaltere av eldre bygg. Tilbudet gjelder for private eiere av eldre bygg, landbruksbygninger, borettslag, sameier, lag og foreninger. Huset trenger ikke ha vernestatus. Har du et verneverdig hus fra tiden etter 1960, kan du også få hjelp.

Vi besøkte mer enn 100 huseiere våren 2023 - nå åpner vi opp for nye befaringer!

 

Obs! Tilbudet gjelder for eiere av hus i Viken, og dekker ikke Oslo. 

Eiere av eldre murgårder i Oslo kan bestille gratis befaring eller gratis rådgivning over disk eller på nett hos Murbyen Oslo.