BNL MD

Gratis kursrekke for håndverkere

Store arbeidsoppgaver venter. Særlig for håndverkere som har kurs og utdanning rettet mot den eldre bygningsmassen. Nå søker Akershus bygningsvernsenter etter håndverkere som ønsker å delta på en kursrekke som kan kvalifiserer til å jobbe med verneverdig bebyggelse

Les mer om dette temaet

;
;