BNL MD
#

Gratis ENØK rådgivning

for eiere av eldre hus i Viken

Eiere av eldre bygninger i Viken kan nå bestille gratis energirådgivning og befaring. 

Det vil bli strengere krav til energieffektivisering i fremtiden. Både med hensyn til strømpriser, komfort og miljø. Det er imidlertid et stort behov for kunnskap om energieffektivisering. Mange huseiere og håndverkere er usikre på hvilke tiltak som bør gjøres og i hvilken rekkefølge. I eldre hus er det dessuten stor risiko for tekniske og estetiske skader ved feil tiltak.

Kulturarvenheten i Viken fylkeskommune har nå tatt initiativ til et prosjekt med gratis rådgivning for eiere av gamle hus i Viken fylke. Tilbudet gjelder også for landbruksbygninger, borettslag, sameier, lag og foreninger. 

Satsningen er et samarbeid mellom Viken fylkeskommune, Buskerud bygningsvernsenter, Murbyen Oslo, Fortidsminneforeningen, Bygg og Bevar og Akershus bygningsvernsenter.

 

Bestill gratis rådgivning hjem til deg

Bestill gratis rådgivning på nett

 

Du kan også finne mye informasjon om energieffektivisering på våre og samarbeidspartnernes sider

Energisparing og miljø i gamle hus - Bygg og Bevar

ENØK i gamle hus - Fortidsminneforeningen

 

;
;