BNL MD
#

Drømmer du om å jobbe med historiske hager

Sjekk ut fagskoleutdanning for historiske gartnerfag

Visste du at hager også er kulturminner? Tenk hva en herregård hadde vært hvis ikke hagen hadde blitt ivaretatt som den engang var. Synes du dette høres spennende ut? Da finnes det en fagskoleutdanning for deg! 

I år er det ti år siden Norges grønne fagskole – Vea startet fagskoleutdanning for historiske gartnerfag, og siden den gang har gartnere fra hele Norge (og noen utenlandske) fått sin spesialisering her. De jobber i dag i ulike typer historiske hager; kongelige anlegg, herregårdshager, museumshager, kirkegårder, offentlige og private parker og hager av alle størrelser og fra ulike perioder.

Studentene jobber med konkrete, restaurerings- og skjøtselprosjekter i samarbeid med eiere av historiske anlegg. De utarbeider skjøtselsplaner og restaureringsplaner basert på historiske kilder, feltarbeid og annen dokumentasjon, og de får innføring i tradisjonelle gartnerhåndverk. Praksis og ekskursjoner foregår i innland og utland.

IMG 2727 (2)

Målet med studiet er å gi kunnskap og kompetanse til deg som jobber i og med grønne kulturminner, slik at kulturminneverdiene i anlegget tas vare på og forsterkes gjennom den daglige skjøtsel og drift, eller gjennom restaurering. Det er også et mål å bygge et fagmiljø av gartnere med antikvarisk kompetanse, og på den måten styrke vernet av grønne kulturminner.

Historiske gartnerfag er en attraktiv spesialisering, ikke bare for gartnere og anleggsgartnere, men også for hageplanleggere, landskapsarkitekter, museumsansatte og kulturminneforvaltere med relevant grøntfaglig bakgrunn og/eller arbeidsområder. Studiet er på deltid over to år og gir 60 studiepoeng.

IMG 2695 (3)

Norges grønne fagskole – Vea

Fagskolen Vea tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere, blant annet innenfor Historiske grøntanlegg samt Antikvarisk drift og skjøtsel. Skolen er statlig eid og finansiert, direkte underlagt Kunnskapsdepartementet.  

Vea på nett

Turistveien 92
2390 Moelv

+47 62 36 26 00

vea@vea-fs.no

;
;