BNL MD
#

Har du lyst på en bachelor i bygningsvern?

NTNU har plass til 16 nye studenter til bachelorprogrammet i Tradisjonelt Bygghandverk. 

Hvorfor er kunnskap om tradisjonshandverk i praksis viktig?

I dag er det stor etterspørsel etter kunnskapsrike, dyktige, reflekterte håndverkere som har kompetanse og ferdigheter som er nødvendig for å løse de til dels kompliserte istandsettingsprosjektene kulturminnevernet består av.

I årene som kommer vil det være stort behov for håndverkere med spesialkompetanse på gamle bygg. NTNU har ett av utdanningsløpene som gjør håndverkere i stand til å fylle spesialist-roller på disse prosjektene. 

Studieprogrammet videreutdanner håndverkere innen tradisjonelt bygghåndverk med tre som materiale. Her får man anledning til å bli en enda dyktigere utøver av faget som mestrer grunnleggende tradisjonelle byggeteknikker med håndverktøy som en naturlig del av arbeidshverdagen. 

Hva består undervisningen av?

  • Ubndervisning i tømring av tradisjonelle liggende og stående konstruksjoner, og snekring av innredningsdetaljer som dør, vinduer, gulv, listverk mm. 
  • Undervisningen følger materialet helt fra skog til ferdig bygg. Det legges stor vekt på utøvelse av håndverket og hvert studieår inneholder 10 uker obligatorisk, veiledet utøving/trening ved en av NTNUs læringsarenaer sammen med en eller flere dyktige veiledere. Studieprogrammet tar hensyn til landets varierte byggeskikk og veilederene er aktive utøvere av sin stedegne bygge- og håndverkstradisjon.
  • Studieprogrammet jobber med å fremme bevissthet rundt rollen som utøver av tradisjonshåndverk. Dette er særlig viktig da tradisjonshåndverkeren påvirker kulturminnene de jobber med direkte. Blikket er rettet  både innover på den spesialfaglige praksisen, men også utover til det tverrfaglige samarbeidet mange byggeprosjekt består av. 

Dette studieprogrammet utdanner spesialister som direkte i sitt daglige virke vil kunne være miljøfyrtårn med kortreiste, gjenvinnbare materialvalg bygget inn i tradisjonelle, velutprøvde konstruksjoner ment for å vare i generasjoner. 

Søknadsfrist og kompetansekrav

  • 1.mars: for søkere uten generell studiekompetanse som må søke på grunnlag av realkompetanse 
  • 15. april: for søkere med generell studiekompetanse.

Det er IKKE lengre et absolutt krav om relevant fag- eller svennebrev for å søke. 

Du kan kvalifisere til opptak ved å dokumentere relevant praksis og erfaring tilsvarende fag- eller svennebrev. Vi har utvidet omfanget av relevante fag til opptakskravene og aksepterer søkere med annen fagbakgrunn enn fra tre selv om undervisningen er rettet mot tre som materiale.

Les mer her! 

;
;