#

Statssekretær Maren Hersleth Holsen

Bygningsvern og klima og miljø er to politikkområder under samme tak

Og Klima- og miljødepartementet har ansvaret. I fjor la departementet frem en stortingsmelding på kulturminnepolitikken som lanserte begrepet kulturmiljø. Den pekte også på ombruk av bygninger og ressurser som en viktig del i en økonomi som skal bli sirkulær. Men først, hva betyr kulturmiljø?

- Vi løfter frem begrepet «kulturmiljø», sier statssekretær Maren Hersleth Holsen fra Venstre, – for å sette kulturminnene inn i en helhet. Kulturmiljøet rommer flere elementer og sammenhenger. Kulturarven forsvinner ikke i dette, ikke det enkelte kulturminne heller, men vi tydeliggjør konteksten. Det ligger mye makt i språk, derfor er ordene viktige.

– Og «sirkulær økonomi»?

– Er ikke det noen vi har holdt på med bestandig? Det handler om at vi ikke skal bruke opp ressursene og ta vare på det vi har. Ikke rive, men rehabilitere og bruke det vi har. Ta vare på materialene.

Følg med på Bygg og Bevartreffet i dag Kl 12.00