#

Generalsekretær Ola Fjeldheim

Hva legger bygningsvernet i begrepet sirkulær økonomi?

Vi står i bakgården ved Rådhusgata 7 i Oslo. Ola Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen, sier at dette bygningskomplekset er en god illustrasjon på sirkulærøkonomi i bygningsvernet. – En bygård som nærmer seg 350-års alder, som har hatt ulike funksjoner opp gjennom århundrene, som har tålt endringer og er bygget for vedlikehold.

Sirkulær økonomi er noe bygningsvernet lenge har holdt på med, sier han. – Det handler om å få ressurser til å vare lengst mulig. Det er det som er selve prinsippet i dette.

  • Hvilke regler hindrer ombruk og sirkulær økonomi i bygningsvernet?
  • Hvordan skal bygningsvernet ta plass i diskusjonen om sirkulær økonomi?
  • Arbeider Fortidsminneforeningen med noen konkrete prosjekter innenfor dagens tema?

Torsdag 25 mars klokken 12 sender vi Bygg og Bevartreffet på Facebook! Da kan du få med deg hele intervjuet med Ola Fjeldheim og historien og Norges første gjenbrukshus. I tillegg til mange andre spennende gjester og reportasjer.

 

;
;