#

Prosjektleder i ENTRA Eiendom Håvar Haugen Espelid

Norges første ombrukshus

– Målet var så mye gjenbruk som mulig, sier Håvar Haugen Espelid. Prosjektleder for Entra Eiendoms sitt byggeprosjekt i Kristian Augusts gate 13 i Oslo.

Bygningskomplekset ligger med ansikt mot Tullinløkka i Oslo sentrum, et av landets mest symboltunge byområder. Naboskapet omfatter arkitekt Henrik Bulls Historisk museum, Nasjonalgalleriet (tegnet av Heinrich Ernst og Adolf Schirmer) og rett imot, universitetsanlegget til Christian Heinrich Grosch.

– Ingen har vektlagt ombruk i en slik skala tidligere. Derfor ble dette også et pionérprosjekt. Heller ikke regelverket sier så mye om ombruk av byggematerialer. I tillegg til Futurebuilts kriterisett rådførte vi oss med advokater som utarbeidet en rettesnor vi kunne forholde oss til i prosessen. Kristian Augustgate 13 var et prosjekt som måtte tråkke opp nye stier!

KA 13 ble av Morgenbladets arkitekturanmelder Gaute Brochmann kåret til fjorårets viktigste hus, nettopp på grunn av omfanget av ombruk. Det ble også et bygg som virkelig kunne kalles ombruksbygg.

  • Men hvorfor ble akkurat KA 13 gjenstand for et slikt prosjekt?
  • Hvor fikk man tak i brukte byggevarer?
  • Hvordan kunne man gjøre et slikt prosjekt med tanke på regelverket for omsetting av brukte byggevarer?
  • Hvilke krav stilles til håndverkerne i et slikt prosjekt?
  • Og hvordan vil næringen se ut om 10-20 år?

Torsdag 25 mars klokken 12 sender vi Bygg og Bevartreffet på facebook! Da kan du få med deg hele intervjuet med Håvar Haugen Espelid og historien og Norges første gjenbrukshus. I tillegg til mange andre spennende gjester og reportasjer.

 

Intervju Med Håvar Haugen Espelid