BNL MD
#

Gamle ovner varmer godt

..og har mindre utslipp enn antatt

Forskere i SINTEF har på oppdrag fra Riksantikvaren undersøkt utslipp og effektivitet i gamle ovner. Resultatene viser at gamle ovner slipper ut mer svevestøv enn nye ovner, men ikke så veldig mye mer. Og virkningsgraden er tilnærmet på linje med nye ovner. Gamle ovner er langt bedre enn sitt rykte.

Problemer med svevestøv i byer og tettbygde strøk har ført til strengere regler for hvor effektive nye vedovner skal være og hvor mye partikler de kan slippe ut. Til nå har ingen testet hvor mye svevestøv gamle ovner faktisk slipper ut. Tallene fra den nye undersøkelsen viser at de antikvariske ovnene er langt bedre enn sitt rykte. Antikvariske ovner er ovner produsert før 1940.

 

Fire ovner

Det er SINTEF som har gjennomført undersøkelsen for Riksantikvaren. Fire ulike ovner, fra tidsperioden mellom 1840 og 1940, har blitt testet. Ovnstypene heter kasseovn, bjørnovn, sylinderovn og etasjeovn, og er ofte dekorative kulturminner i mange eldre hus.

Vedovnene ble montert opp i Varmeteknisk laboratorium i Trondheim av SINTEF, og ble testet både for utslipp og energieffektivitet. Testmetoden som ble benytta er identisk med metoden som benyttes ved godkjenning av ildsteder for salg i Norge. Allerede i desember 2017 kunne SINTEF melde at testresultatene så lovende ut. Og nå er undersøkelsen ferdigstilt. 

Resultatene viser at gamle ovner slipper ut mer svevestøv enn nye ovner, men ikke så veldig mye mer. Og virkningsgraden er tilnærmet på linje med nye ovner. Det blir varmt og godt, og fyrer vi riktig, blir det minst utslipp. Flere av de antikvariske ovnstypene vil også kunne bli godkjent i henhold til dagens krav, dersom det gjøres enkelte fysiske endringer på dem.

 

Kulturminner

Vi har en nærmere 500 år lang tradisjon for å produsere ovner i støpejern i Norge. Jernverkene var sammen med bergverkene starten på norsk industrivirksomhet. Jernovnenes relieffer representerer noe av det ypperste vi har innenfor norsk skulptur og brukskunst. Ovnene varmet og utsmykket kirker og embetsmannshjem så vel som enkle stuer. Eldre norske ovner er verdifulle kulturminner. Aller størst verdi har gamle ovner som fortsatt står på sin opprinnelige plass, fordi den opprinnelige ovnen er med på å fortelle bygningens historie.

 

Slik fyrer du riktig

Fyringsteknikken og vedens kvalitet er gjerne viktigere faktorer enn selve ovnen, for hvor mye varme du får ut av veden og hvor mye partikler du slipper ut. Legg ofte ved i ovnen, men bruk lite brensel om gangen. Fyr moderat og unngå å strupe trekken, som gjerne fører til større utslipp av svevestøv. Det beste er når det brenner friskt og røyken fra skorsteinen er bortimot usynlig. Fyring med lav trekk for å holde fyr i lang tid gir store utslipp.

 

Du finner rapporten her

;
;