BNL MD
#

42 rådgivningsoppdrag på trappene

Middelalderkirker skal tilstandsvurderes

Regjeringen har bevilget 5 millioner til tilstandsvurdering av 42 middelalderkirker i stein. Arbeidet skal utføres av fagfolk med kompetanse på antikvarisk arbeid innen tre og stein. Det er nå mulig å kontakte de aktuelle kirkelige fellesrådene for å etterspørre konkurranseunderlagene 

Barne- og familiedepartementet arbeider nå med en bevaringsstrategi for kulturhistorisk viktige kirkebygg. Stortinget har bestemt at middelalderkirkene skal prioriteres først og målet er at de skal opp på et ordinært vedlikeholdsnivå innen 2030.

For å nå disse målene er det viktige med kjennskap om kirkenes nåværende tilstand. Derfor er det bevilget 5 millioner for å gjennomføre en kartlegging av klimaskallets tilstand. Tilstandsvurderingene skal gjøres på NIVÅ2+ som indikerer en meget grundig tilstandsvurdering der også kulturminneverdien hensynstas. 42 kirker er valgt ut i et samarbeid mellom Riksantikvaren og Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA)

 

Trengs for å kunne prioritere

– Økt innsats i arbeidet med tilstandsundersøkelser utført av fagfolk er nødvendig for å kunne prioritere prosjekter og sikre nødvendig fremdrift i arbeidet, sier direktør i avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning i KA, Randi Moskvil Letmolie.

Disse tilstandsvurderingene vil være en gjennomgang av kirkens tilstand på nivå 2 av det såkalte klimaskallet. Det vil si tak, vegger og gulv, det som omslutter bygningen og beskytter den bærende konstruksjonen mot ytre påvirkninger.

– Men vi håper jo på sikt at alle de 159 middelalderkirkene i stein skal få denne vurderingen, fortsetter Letmolie.

Dataene fra tilstandsvurderingene vil registreres i Kirkebyggdatabasen (KDBD). Det er spesialrådgiver Ole Christian Torkildsen som vil lede dette arbeidet på vegne av KA.

–  KA lager nødvendig materiell for anskaffelsen​. Det vil si tilstandsvurderingsverktøyet og anskaffelsesdokumenter, sier Torkildsen. KA har utviklet verktøyet i samarbeid med Riksantikvaren og Kirkerådet.

 

Eidsberg Kirke Paul Due Riksantikvaren

Illustrasjon over Eidsberg kirke i Indre Østfold kommune. Ill: Paul Due, Riksantikvaren

Trenger fagfolk nå 

Tilstandsvurderingene skal utføres av fagfolk med kompetanse på antikvarisk arbeid innen mur og tre. Alle nødvendige dokumenter som tilbudsunderlag, tilbudsskjema og orientering om arbeidene er utarbeidet av KA. Konkurranseunderlaget er allerede tilgjengelige og kan etterspørres hos de aktuelle kirkelige fellesrådene for de opplistede kirkene.

KA samarbeider med Riksantikvaren på prosjektet, og de er tydelige på hvorfor det er behov for nok en tilstandsvurdering.

– Vi kan nesten aldri få for mange slike. Tilstand utvikler seg hele tiden, på ulike nivåer, så nye vurderinger gjør ingen skade. Det er bare fordeler. Dessuten vil disse undersøkelsene føre til bedre kunnskap hos kirkeeier selv, sier seniorrådgiver hos Riksantikvaren, Terje de Groot. 

De Groot påpeker at kvaliteten på tidligere undersøkelser kan være svært varierende. 

– De nye vurderingene må utføres av rett kompetanse for å treffe riktig, sier han.

 

Gamle Glemmen Kirke Foto Trond Sklovdahl Riksantikvaren

Gamle Glemmen kirke er en romansk kirke, bygd i 1182 og er Fredrikstads eldste bygning. Foto: Trond Skovdahl, Riksantikvaren

Disse kirkene skal tilstandsvurderes nå:

Agder:

 • Tromøy kirke, Arendal kommune

Innlandet:

 • Slidredomen, Vestre Slidre kommune
 • Stange Kirke, Stange kommune
 • Ulnes kyrkje, Nord-aurdal kommune
 • Vang kirke, Hamar kommune
 • Østre Gausdal kirke, Gausdal kommune

Møre og Romsdal:

 • Borgund kyrkje, Ålesund kommune

Nordland:

 • Gildeskål gamle kirke, Gildeskål kommune
 • Herøy kirke, Herøy kommune
 • Steigen kirke, Steigen kommune

Oslo:

 • Gamle Aker kirke, Oslo kommune

Troms og Finnmark:

 • Trondenes kirke, Harstad kommune

Trøndelag:

 • Alstadhaug kirke, Levanger kommune
 • Dolm kirke, Hitra kommune
 • Sakshaug gamle kirke, Inderøy kommune
 • Selbu kirke, Selbu kommune
 • Værnes kirke, Stjørdal kommune

Vestfold og Telemark:

 • Berg stenkirke, Larvik kommune
 • Borre kirke, Horten kommune
 • Fon kirke, Tønsberg kommune
 • Kodal kirke, Sandefjord kommune
 • Nes kyrkje, Midt-Telemark kommune
 • Nykirke kirke, Horten kommune
 • Romnes kirke, Nome kommune
 • Styrvoll kirke, Larvik kommune

Vestland:

 • Hove kyyrkje, Vik kommune
 • Kvinnherad kyrkje, Kvinnherad kommune
 • Nonneseter klosterkapell, Bergen kommune
 • Ænes kyrkje, Kvinnherad kommune

Viken:

 • Eidsberg kirke, Indre Østfold kommune
 • Eidsvoll kirke, Eidsvoll kommune
 • Gamle Glemmen kirke, Fredrikstad kommune
 • Haslum kirke, Bærum kommune
 • Haug kirke, Ringerike kommune
 • Hobøl kirke, Indre Østforld kommune
 • Hurum kirke, Asker kommune
 • Kråkstad kirke, Nordre follo kommune
 • Lunner kirke, Lunner kommune
 • Rokke kirke, Halden kommune
 • Skedsmo kirke, Lillestrøm kommune
 • Trøgstad kirke, Indre Østfold kommune
 • Våler kirke, Våler kommune
;
;