BNL MD
#

Bygningsvern Vestfold

Bygningsverntjenesten Vestfold er en rådgivingstjeneste til eiere av eldre, verneverdige hus og anlegg

Bygningsverntjenesten i Vestfold er en gratis rådgivingstjeneste for eiere av eldre, verneverdige hus og anlegg. Ved bestilling av befaring kommer en rådgiver på besøk for å se på bygningen og møte eieren.

 

Her bestiller du befaring

 

Hvem er tjenesten for?

Rådgivningstjenesten omfatter eldre og verneverdige hus. Stort sett vil dette være aktuelt for hus bygget før 2. verdenskrig, men husets alder er ikke nødvendigvis avgjørende. Vi vurderer også hus som oppfattes som verdifulle av eiere og brukere. Ta kontakt med oss dersom du er usikker.

Våre rådgivere er dyktige fagpersoner med flere års erfaring innen bygningsvern. I etterkant av befaringen vil eier få tilsendt et befaringsnotat, som oppsummerer befaringen, og gir forslag til veien videre. Et befaringsnotat kan inneholde:

 

  • En beskrivelse om dagens situasjon og aktuelle problemstillinger.
  • Råd om materialbruk, vedlikehold og istandsetting.
  • Anbefalte tiltak, og behov for videre kompetanse.
  • Tips om aktuelle tilskuddsordninger.

 

Tjenesten er finansiert av Vestfold fylkeskommune, og driftes av Fortidsminneforeningen. I tillegg til å gi råd til eiere, vil det også arrangeres kurs i bygningsvern og tradisjonshåndverk.

Følg med på kurskalenderen som oppdateres jevnlig!

Nettside
Kontaktpersoner
Mathilde Sprovin
Bygningsvern rådgiver Vestfold
Einar Engen
Bygningsvern rådgiver Vestfold Send e-post