BNL MD

Spennende mulighet for unge håndverkere i ulike håndverksfag

Utlyst av
Stiftelsen Lillehammer Museum
Arbeidssted
Stiklestad, Oslo, Røros eller Balsfjord
Søknadsfrist
30.04.2023
Kontaktpersoner
Christine Sundbø
Prosjektkoordinator
92253647
Beskrivelse

For 2023 trenger vi håndverkere til disse vertsmuseene:

  • Museene Arven ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter ønsker en ung maler som skal sette i stand og utforske overflater og gamle maleteknikker på Ingvaldsengården. Ønsket oppstart vår/sommer 2023.
  • Midt-Troms museum med sin rike båthistorie søker ung båtbygger. Et prosjekt dreier seg om bygging av Dividalsbåten, et annet er istandsetting av fembøringen Marcus Thrane. Ønsket oppstart sommer/tidlig høst 2023.
  • Museene i Akershus, avdeling Linderud gård søker en møbeltapetserer som kan sette i stand møbler fra De Mathiesenske Samlinger, samt en maler til å rekonstruere veggstrie på Gamle Hvam gård. Oppstart august 2023.
  • Mist Rørosmuseet søker tømrer/snekker som skal være med å sette i stand Rørosmuseets kulturhistoriske bygninger og bygninger etter Røros Kobberverk. Ønsket oppstart tidlig barmarksesong, mai/juni 2023.

Engasjementet som museumshåndverker varer i 6 måneder. Tidspunkt for oppstart kan være mulig å justere. Fyll ut søknadsskjema dersom noen av disse stillingene kan være av interesse. Skriv gjerne utfyllende om hva du er god på og hva du ønsker å lære mer om.

Ved spørsmål ta kontakt med prosjektkoordinator. Det er også mulig å kontakte prosjektkoordinator for å melde sin interesse for en hospitantstilling i 2024. Da vil det komme en utlysning som også gjelder andre tradisjonelle håndverksfag.

Om arbeidsgiveren:

Ungt tradisjonshåndverk er et prosjekt i regi av Norsk håndverksinstitutt. Det er Stiftelsen Lillehammer museum som har arbeidsgiveransvaret for hospitantene. Med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB vil 30 unge håndverkere i perioden 2022 til 2025 få mulighet til å høste verdifull erfaring, styrke egen kompetanse og bygge et sosialt og faglig nettverk, som på sikt skal bidra til økt rekruttering til tradisjonelle håndverksfag.

Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB og fylkeskommunene Innlandet og Viken Les mer om prosjektet på vår hjemmeside:  Norsk håndverksinstitutt

For ansettelse i Stiftelsen Lillehammer museum gjelder Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, lønn etter avtale. Vi har kollektiv pensjonsordning i Statens Pensjonskasse (spk.no) og gode personalforsikringer.

Lenke