BNL MD

Prosjektkordinator ved håndverksinstituttet

Stillingstittel
Prosjektkoordinator
Utlyst av
Norsk Håndverksinstitutt
Arbeidssted
Lillehammer
Søknadsfrist
01.02.2023
Kontaktpersoner
Eivind Falk
Instituttleder
991 50 862 Send e-post
Beskrivelse

Norsk håndverksinstitutt søker gjennom prosjektet «Ungt tradisjonshåndverk» prosjektkoordinator i 50% stilling. Engasjementet varer til 31.12.25.

Gjennom prosjektet ønsker Norsk håndverksinstitutt å tilby utviklingsarenaer for unge, lovende tradisjonshåndverkere, bidra til økt rekruttering av tradisjonshåndverkere og synliggjøre tradisjonshåndverk ut til publikum, spesielt barn og unge.

Museer i hele Norge er praksisarenaer for prosjektet. En del reisevirksomhet må derfor påregnes.

 

Hovedansvarsområder 
• Kontakt med, og oppfølging av praksisarenaene
• Rekruttering, kontakt og oppfølging av utøverne
• Individuell tilpasning av opplegg og tilrettelegging
• Rapportering til partnerne i prosjektet
• Formidling av prosjektet på web og sosiale medier
• Dokumentering etter avtale
• Skriving av milepælsrapporter, samt sluttrapportering
• Bidra til videreutvikling av ordningen

 

Egenskaper og kvalifikasjoner 
• Erfaring fra prosjektledelse
• Kunnskap og interesse for tradisjonshåndverk
• Evne til å håndtere rapportering og dokumentering i prosjektet
• Erfaring fra arbeid med unge mennesker
• Utadvendt
• Strukturert
• Førerkort klasse B

 

Arbeidssted
• Arbeidssted Lillehammer

For ansettelse i SLM gjelder Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, lønn etter avtale. Medlemskap i Statens pensjonskasse, spk.no.