BNL MD

Leder for Akershus bygningsvernsenter

Stillingstittel
Daglig leder
Utlyst av
MiA - Museene i Akershus
Arbeidssted
Strømmen
Søknadsfrist
05.02.2023
Kontaktpersoner
Joel Boaz
Avdelingsdirektør
40 45 37 42 Send e-post
Beskrivelse

Vi ser etter deg som er entusiastisk og engasjert i bygningsvern og tradisjonshåndverk, og som har gode samarbeidsevner og gjennomføringsevne. Erfaring fra arbeid med bygningsvern er en fordel. Som leder av Akershus bygningsvernsenter vil du jobbe med et svært kompetent bygningsvernteam.

Hvem er vi?

Akershus bygningsvernsenter er ett av de to kompetansesentrene i MiA, og ligger organisatorisk i klynge for Viten, vern og utdanning.

Vårt mål er å redusere tap av verneverdige bygninger og anlegg gjennom istandsetting og ny bruk.

Bygningsvernsenteret er finansiert av fylkeskommunen og har en høyt kvalifisert stab. Senteret samarbeider tett med huseiere og håndverkere gjennom rådgivning, oppfølging og praktiske kurs i bygningsvern, tradisjonshåndverk og bærekraftig bruk.

Akershus bygningsvernsenter er i en spennende utvikling, og vi ønsker å fortsette å videreutvikle senteret både utad og innad i MiA. Bygningsvernsenteret kommer blant annet til å ha en sentral rolle i etablering av Håndverkets hus på Follo Museum

 

Arbeidsoppgaver

 • Operativt lederansvar for bygningsvernsenteret.
 • Bidra til økt interesse og forståelse for den eldre bygningsarven
 • Planlegging og gjennomføring av befaringer, kurs og arrangement
 • Direkte kontakt med huseiere og håndverkere
 • Ansvar for å øke bevissthet om bygningsvern gjennom ulike informasjonskanaler.
 • Aktivt søke midler til prosjekter
 • Bidra til økt aktivitet gjennom utadrettet virksomhet, foredrag og samarbeid med andre i bygningsvernmiljøet
 • Budsjett- og personalansvar

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå eller tilsvarende. Praktisk erfaring i fagfeltet kan kompensere for relevant utdanning.
 • Kjennskap til bygningsvern og forvaltningsprosesser
 • Motiverende og engasjerende lederstil
 • Erfaring med ledelse
 • Erfaring med planlegging og gjennomføring av kursvirksomhet og arrangement

 

Det er en fordel om du også har:

 • Erfaring i bygningsvern
 • God kjennskap til bygningsvern- og forvaltningsmiljøer
 • Erfaring med søknadsskriving og gjennomføring av prosjekter

 

Personlige egenskaper:

 • Interessert og ambisiøs
 • Evne til å jobbe systematisk, strategisk og langsiktig
 • Løsnings- og resultatorientert
 • Positiv og engasjert, og trives med høyt aktivitetsnivå
 • Like å jobbe selvstendig så vel som i team
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Gode organisatoriske evner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Stillingen rapporterer til avdelingsdirektør. Primærarbeidssted vil være ved MiAs kontorer på Strømmen.

 

Vi tilbyr:

 • 100 % fast stilling
 • Offentlig tjenestepensjon i KLP
 • Fleksibel arbeidstid
 • En spennende stilling med mye ansvar og rom for selvstendig arbeid
Lenke