BNL MD

Faglærer til Vg2 Smed på Hjerleid handverksskole

Arbeidssted
Dovre
Søknadsfrist
15.04.2023
Kontaktpersoner
Helle Hundevadt
rektor
93281930 Send e-post
Beskrivelse

Stillingen kan eventuelt omfatte en veiledningsrolle for 3 smedlærlinger hvis du har passende kvalifikasjoner. Undervisningen på VG2 Smed er basert i stor grad på praktisk arbeid i smia. Vi har fokus på tradisjonshåndverk på linjene våre og elevene lærer blant annet godt håndlag, tradisjonelle sammenføyinger og historiske smiteknikker.

Elevene er gjerne interesserte i å utvikle seg videre i enten kunstsmiing eller verktøysmiing. Vi har også en klasse i VG1 Håndverk, design og produktutvikling og noen av disse elevene (3-5 elever) vil velge smed som fordypningsfag. Faglærerne på smed vil også ha ansvar for undervisning i smiing for disse elevene, og mange av dem kommer til å søke seg videre til VG2 smed året etter.

Unikt med skolen at vi har et stort antall gjestelærer som selv er utøvende håndverkere eller kunstnere og som utfyller utdanningsopplegget med sine spesialiseringer og fagområder. Vi har hatt gjestelærer i for eks. maskinhammer, øksesmiing og skulptursmiing.

Stillingen har en høy grad av frihet med tanke på undervisningsopplegg. Dette utarbeides i samhold med skolens visjoner og ut ifra lærerens erfaring og kompetanse innenfor fagfeltet. Undervisningserfaring fra skole og praktisk pedagogisks utdannelse er nødvendig for fast ansettelse. Med du kan søke basert på relevant fagbakgrunn og det er mulig å ta pedagogikk i ettertid.

Interesserte med erfaring med smiing og metallarbeid oppfordres til å søke.

Vi søker en person som:

• Har relevant svennebrev eller relevant praksis som smed

• Ser viktigheten av å ta vare på tradisjonshåndverk og nyskapning innenfor dette fagfeltet

• Gjerne erfaring fra skole, kurs og ønskelig med praktisk pedagogikk utdannelse

• Er kontaktskapende, trygg i klasseledelse og tydelig i kommunikasjon

• Er opptatt av elevmedvirkning i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisningen

• Kan reflektere over og forbedre egen undervisning

• Har gode samarbeidsevner og ønsker å bidra i et kollegialt fellesskap

• Et godt kontaktnett med aktuelle opplæringsbedrifter vil være en fordel

• Bor i eller ønsker å bo nord i Gudbrandsdalen, men det er mulig å pendle

Vi tilbyr:

• En hyggelig og spennende arbeidsplass i et håndverksfelleskap

• Muligheter for faglig samarbeid med andre håndverkere og faglig utvikling

• Mulighet til å bidra til utvikling av smedfaget på en av Norges mest anerkjente håndverksskoler

• Vakre omgivelser i en fjellbygd med fantastiske muligheter for friluftsliv

• Lønn i henhold til utdanning og ansiennitet

• Obligatorisk tjenestepensjon

Om arbeidsgiveren

Hjerleid handverksskole er et landsdekkende utdanningstilbud i tradisjonshåndverksfagene treskjæring, møbelsnekring, smiing, søm og tekstil, tømrer, maling og overflateteknikk også for voksne. Vi har røtter tilbake til 1886 da ekteparet Haldor og Randine Hjerleid startet en håndverksskole på Dovre. Hjerleid handverksskole ble etablert i 2004 og er eid av to ideelle organisasjoner, Stiftelsen Norsk kulturarv og Studieforbundet kultur og tradisjon. Skolen drives som friskole, og følger godkjente læreplaner.

Hjerleid skole og handverksenter er i dag et kompetansesenter for tradisjonshåndverk og bygningsvern og har tilbud om lærlingplasser i noen fag. Flere håndverksbedrifter holder til på Hjerleid. Vi har ønsker om flere etablerte verksteder i lokalene og visjoner om samlokalisering av skapende virksomheter på Hjerleid.