BNL MD

Prosjektmedarbeider - Murbyen Oslo

Stillingstittel
Prosjektmedarbeider
Utlyst av
Murbyen Oslo
Arbeidssted
Oslo
Søknadsfrist
07.10.2022
Kontaktpersoner
Caroline Lundegaard Hannisdal
Daglig leder
940 96 907
Beskrivelse

Murbyen Oslo er et bygningsvernsenter for Norges historiske murbyer, med spesielt fokus på Oslos historiske murgårder. Navnet er hentet fra denne karakteriske bebyggelsen i pusset tegl fra siste halvdel av 1800-tallet, frem til rundt 1930. Oslo var Europas hurtigst voksende hovedstad i siste halvdel av 1800-tallet. Murgårdsbebyggelsen som ble oppført i denne perioden er unik, både fordi den er så utbredt, men også fordi den er relativt godt bevart. Oslos murgårder er ikke bare verdifulle kulturminner, de er også en viktig del av byens identitet. Murgårdene har stått i over 100 år, og kan stå i 100 år til. Murbyen Oslo bidrar til å bevare denne historien. Dette gjør vi ved å hjelpe gårdeiere med råd om vedlikehold og istandsetting av murgårdene sine, samt ved å arbeide for å øke håndverkernes kunnskap om tradisjonelle materialer og metoder.

Vi holder til i flotte historiske lokaler i Rådhusgata 7, sammen med andre aktører som arbeider med kulturhistorie, byutvikling og kulturmiljøvern. 

 

Sentrale oppgaver

 • Planlegging og gjennomføring av arrangementer
 • Produsere brosjyrer, film eller andre formidlingstiltak
 • Merkevarebygging
 • Sosiale medier
 • Nettside
 • Mediekontakt

 

Stillingene innebærer planlegging og gjennomføring av kurs, seminarer og andre arrangementer i samarbeid med daglig leder. Du bidrar til å gjøre Murbyen Oslo til en sterk merkevare og sørger for at våre tilbud er kjent for Oslos beboere. Du får ansvaret for sosiale medier, nettside og mediekontakt. 

 

Kvalifikasjoner/personlige egenskaper

 • Engasjert og selvstendig
 • Målrettet og strukturert
 • Relevant utdannelse
 • Interesse for bygningsvern er en fordel
 • Interesse for tradisjonelle håndverksteknikker er en fordel
 • Erfaring innen medier og kommunikasjon er en fordel

 

Om stillingen

 • 100%-stilling. 
 • 12 måneder engasjement med god mulighet for forlengelse.
 • Lønn og arbeidstid etter avtale.
 • Snarlig tiltredelse.
 • Søknadsfrist 7. oktober.

Om arbeidsgiveren

Murbyen Oslo er et resultat av et bredt samarbeid mellom Byantikvaren, Fortidsminneforeningen og aktører i byggebransjen. Murbyen Oslo er en ideell organisasjon og har ingen offentlig myndighetsrolle. Murbyen Oslo skal ikke drive kommersiell virksomhet i konkurranse med andre aktører i markedet for rådgivende og utførende. Vi er finansiert av Klima- og miljødepartementet og mottar driftstilskudd fra Oslo kommune.