Prosjektleder til eiendomssatsning

Stillingstittel
Prosjektleder
Utlyst av
Fortidsminneforeningen
Arbeidssted
Oslo
Søknadsfrist
31.01.2022
Kontaktpersoner
Mathilde Sprovin
Leder avdeling bygningsvern
481 02 349
Beskrivelse

Vi søker restaureringsarkitekt / bygningsantikvar / byggmester med restaureringserfaring.

Ønsker du å jobbe med restaurering, istandsetting og eiendomsutvikling? Fortidsminneforeningen søker prosjektleder til foreningens nye eiendomssatsing. Ett års engasjement med mulighet for fast ansettelse.

Foreningen er i prosess med å utvikle arbeidet med kulturhistorisk eiendom. Eiendomsutviklingen omfatter både nyervervede eiendommer, som forblir i foreningens eiendomsportefølje, og eiendomsprosjekter som inngår i prosjektet Husbruk, der foreningen gjennom kortvarig eierskap setter istand kulturminner for deretter å avhende dem til nye eiere. Istandsettingsprosessene benyttes til formidling av kulturminnevern og til håndverksutvikling innen tradisjonshåndverk.

I forbindelse med denne økte satsingen på eiendomsutvikling søker Fortidsminneforeningen etter restaureringsarkitekt, bygningsantikvar eller byggmester med restaureringserfaring. Stillingen inngår i Avdeling bygningsvern.

 

Arbeidsoppgaver

  • Oppfølging av restaurering- og istandsettingsprosjekter
  • Budsjett og økonomisk styring
  • Jobbe fram og utvikle nye eiendomsprosjekter
  • Brukermedvirkning i lokalmiljø og med foreningens frivillige
  • Gjennomføre ulike formidlingstiltak knyttet til prosjektene, dette i samarbeid med avdelingens kurs- og kommunikasjonsansatte

 

Arbeidssted

Kontor i Oslo, noe reising må påregnes.

 

Kvalifikasjoner

Søkere bør ha høyere utdanning og erfaring innen arkitektur eller kulturminnevern, alternativt byggmester med restaureringserfaring. I tillegg bør en ha utdanning og/eller erfaring fra prosjektledelse samt interesse for prosjektøkonomi. Manglende utdannelse kan kompenseres med erfaring fra fagfeltene. For å lykkes i stillingen må en ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og være utviklingsorientert, kontaktskapende og strukturert med evne til å arbeide både selvstendig og i grupper. Jobben kan i sesongen være hektisk.

 

Fortidsminneforeningen tilbyr
Lønn etter kvalifikasjoner. Forsikrings- og pensjonsordning. Fleksibel arbeidstid.

 

Søknad

Søknad med CV sendes til post@fortidsminneforeningen.no innen 31. januar 2022

 

Fortidsminneforeningen er verdens eldste frivillige kulturminneorganisasjon og har 7700 medlemmer landet rundt. Fortidsminneforeningen eier 45 av de mest verdfulle kulturhistoriske eiendommene i landet, blant dem åtte stavkirker.