Utvikler av Digisak en digital tjeneste for søknad og saksbehandling for kulturmiljøforvaltningen

Stillingstype
Fast
Stillingstittel
Utvikler av Digisak en digital tjeneste for søknad og saksbehandling for kulturmiljøforvaltningen
Utlyst av
Riksantikvaren
Arbeidssted
Oslo
Søknadsfrist
01.07.2021
Kontaktpersoner
Solveig Skjermo
IKT-sjef
480 34 224
Beskrivelse

Liker du å jobbe sammen med engasjerte fagfolk som virkelig brenner for det de jobber med? Synes du det virker spennende å jobbe i en IT-seksjon hvor det også er ansatt arkeologer, historikere og samfunnsvitere? Vi ser etter en utvikler av Digisak, kulturmiljøforvaltningens digitale tjeneste for søknad og saksbehandling av tilskudd og dispensasjoner.

Digisak skal være en brukervennlig og tjenesteorientert løsning for søkere og saksbehandlere i fylkeskommunene, Sametinget og Riksantikvaren.  Hovedarbeidsoppgaver vil være forvaltning og videreutvikling av Digisak i tett samarbeid med vår leverandør og våre interne og eksterne brukere.

Stillingen ligger i Seksjon for Digitale tjenester, som har ansvar for å utvikle og tilby digitale tjenester for hele kulturmiljøforvaltningen i Norge og publikum. Du vil derfor jobbe både med mange ulike fagområder i Riksantikvaren og i kulturmiljøforvaltningen for øvrig – vi samarbeider tett med fylkeskommuner og Sametinget.

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegge brukernes behov og krav
 • Utarbeide løsningsforslag og endre/bygge nye prosessflyter
 • Samarbeide med leverandøren av programvaren
 • Konfigurere oppsett
 • Brukerstøtte og opplæring

Kvalifikasjoner

 • Relevant, høyere utdanning innen teknologi eller andre nærliggende fag. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring innenfor behovsanalyse, kravspesifisering og testing
 • Erfaring med prosjektskartlegging og standarder  som BPMN eller lignende
 • Erfaring med digitalisering av prosesser
 • Kompetanse om HTML og scripting

Fordel om du har:

 • Erfaring fra å jobbe i smidige team
 • Erfaring med å koordinere arbeidsoppgaver i et team 

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og effektivt
 • Gode samarbeidsevner og liker å jobbe i tverrfaglige team
 • Forståelse for tekniske problemstillinger, virksomhetens behov og brukernes perspektiver

Vi tilbyr

 • Et godt og inspirerende fag- og arbeidsmiljø med god arbeidstidsordning (fleksitid, sommertid) og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Medlemskap med gode ordninger for pensjon, lån og forsikring gjennom Statens Pensjonskasse
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver i henhold til Statens lønnsregulativ og Riksantikvarens lønnspolitikk.

Andre opplysninger:
Riksantikvaren er en IA-bedrift som jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad for personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en.
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si bli positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene i Arbeidsgiverportalen. (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling)

Vi oppfordrer deg  som oppfyller kravene om positiv særbehandling om å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.
Riksantikvaren holder til sentralt i Oslo med kort vei til offentlig transport, og vi har gode tilretteleggingsmuligheter ved behov.
Staten er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. 

Om arbeidsgiveren

Riksantikvaren skal ivareta kulturminner, kulturmiljøer og landskap som viktige kunnskaps-, opplevelses og bruksverdier til beste for dagens og morgendagens mennesker. Som direktorat er Riksantikvaren Klima- og miljødepartementets rådgivende og utøvende faginstans for forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer.

 Kulturminneforvaltningen står overfor store og viktige utviklingsoppgaver, Målet er bl.a. å fremme en forvaltning der kulturminner og kulturmiljø sikres som kilder til kunnskap og opplevelse samtidig som de gjennom bruk og videreutvikling kan være ressurs for god og bærekraftig samfunnsutvikling.

 Det er for tiden om lag 140 ansatte hos Riksantikvaren

Lenke