Rådgiver/seniorrådgiver for fagområdet fredning

Stillingstittel
Rådgiver/seniorrådgiver
Utlyst av
Riksantikvaren
Arbeidssted
Oslo
Søknadsfrist
19.09.2021
Kontaktpersoner
Sigrid Murud
seksjonssjef
Beskrivelse

Riksantikvaren har ansvar for oppfølgingen av fredningsstrategien og gjennomføringer av fredninger. Vi arbeider med fredningssaker over hele landet, i samarbeid med fylkeskommuner og eiere,  og tematisk over en stor bredde. I 2021 har vi blant annet spesielt fokus på tekniske og industrielle kulturminner, krigsminner, kulturminner etter våre nasjonale minoriteter.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføring av fredningssaker
  • Vedtaksfredninger
  • Erklære fredningsstatus for bygninger mellom 1537-1650
  • Rådgivning fredningsarbeid
 • Vedlikehold og korreksjon av informasjon i kulturminnedatabasen Askeladden
 • Løpende saksbehandling innen seksjonens arbeidsfelt

Kvalifikasjoner

 • Høyskole/universitet, hovedfag/mastergrad innen fag som historie, kulturhistorie, kunsthistorie, arkitektur eller lignende fag. I spesielle tilfeller kan relevant praksis og bachelor oppveie for kravet
 • Det kreves erfaring fra kulturminneforvaltningen
 • Gode datakunnskaper og kjennskap relevante IT-systemer; databaser, sak-arkivsystemer
 • Det er ønskelig med kjennskap til kulturminneloven, kulturminneregisteret Askeladden,  og GIS 

Personlige egenskaper

 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Utadvendt medarbeider som arbeider effektivt med høy faglig kvalitet
 • Systematisk
 • Fungere godt både selvstendig og i samarbeid med andre
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 • Et godt og inspirerende fag- og arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • God arbeidstidsordning (fleksitid, sommertid)
 • Medlemskap med gode ordninger for pensjon, lån og forsikring gjennom Statens Pensjonskasse
 • Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver fra kr. 543. 500 - 604.700 pr år i henhold til Statens lønnsregulativ. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes innenfor stillingens lønnsspenn og Riksantikvarens lønnspolitikk

Andre opplysninger:
Riksantikvaren er en IA-bedrift som jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad for personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en.
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si bli positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene i Arbeidsgiverportalen. (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling)

Vi oppfordrer deg  som oppfyller kravene om positiv særbehandling om å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.
Riksantikvaren holder til sentralt i Oslo med kort vei til offentlig transport, og vi har gode tilretteleggingsmuligheter ved behov.
Staten er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. 

Om arbeidsgiveren

 Riksantikvaren skal ivareta kulturminner, kulturmiljøer og landskap som viktige kunnskaps-, opplevelses og bruksverdier til beste for dagens og morgendagens mennesker. Som direktorat er Riksantikvaren Klima- og miljødepartementets rådgivende og utøvende faginstans for forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer.

 Kulturminneforvaltningen står overfor store og viktige utviklingsoppgaver, Målet er bl.a. å fremme en forvaltning der kulturminner og kulturmiljø sikres som kilder til kunnskap og opplevelse samtidig som de gjennom bruk og videreutvikling kan være ressurs for god og bærekraftig samfunnsutvikling.

Lenke