Rådgivere innenfor nyere tids kulturminnevern i kultur- og næringsavdelingen

Stillingstittel
Rådgiver
Utlyst av
Rogaland fylkeskommune
Arbeidssted
Stavanger
Søknadsfrist
06.09.2021
Kontaktpersoner
Kate I. J. Syvertsen
Seksjonssjef
911 59 714
Lars Rise
Fagleder
479 73 037
Beskrivelse

Fast 100 % stilling som rådgiver i kultur- og næringsavdelingen.

Vikariat 100% fram til 31.12.2021, med mulighet for forlengelse.

Stillingene inngår i seksjon for kulturarv. Seksjon for kulturarv har 37 faste medarbeidere som arbeider med forvaltnings-, rådgivnings- og tilretteleggingsoppgaver knyttet til bygningsvern/fartøyvern, arkeologiske (førreformatoriske) kulturminner, kulturmiljøer/-landskap og museer.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

Gjennom regionreformen har fylkeskommunen overtatt en rekke oppgaver på kulturminnefeltet som tidligere lå til Riksantikvaren. Dette har gitt fylkeskommunen et større ansvar innen kulturmiljøarbeidet. Samtidig utvikler fylkeskommunen en egen regional plan for kulturmiljø, og vi ønsker å styrke den faglige kvaliteten på vår veiledning og saksbehandling innen fartøyvernet og bygningsvernet. Vi ser etter en kunnskapsrik medarbeider med teoretisk og praktisk erfaring med kulturminnevern, spesielt fartøyvern, men også bygningsvern.

Stillingene innebærer primært saksbehandling og rådgivning knyttet til fartøyvern/bygningsvern i forbindelse med restaureringsarbeid, arealplanarbeid, annet overordnet planarbeid, behandling av fredningssaker og tilskuddsforvaltning. Det må også påregnes oppgaver på andre arbeidsfelt etter behov.

Til den faste stillingen søker vi primært etter en medarbeider med relevant teknisk/håndverksfaglig utdannelse og bakgrunn.

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning fra universitet eller høyskole, minimum bachelorgrad innen fag som er relevant for kulturminnevernet (f.eks. arkitekt, ingeniør, kulturminneforvalter, kunsthistoriker, landskapsarkitekt eller arealplanlegger, helst i kombinasjon med tradisjonshåndverkerutdanning, eksempelvis båtbyggerutdannelse)
 • Førerkort, klasse B
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra offentlig saksbehandling og forvaltningsarbeid med plan- og bygningsloven og kulturminneloven.
 • Dokumentert erfaring fra forvaltningsarbeid med nyere tids kulturminner (fartøy, bygg, anlegg)
 • Kompetanse på tradisjonshåndverk
 • Stor grad av selvstendighet, fleksibilitet og innsatsvilje
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Gode skriveferdigheter

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og spennende oppgaver i et utviklende fellesskap
 • Høyt utdannede og trivelige kollegaer i et tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Kontor sentralt plassert i Stavanger sentrum
 • Fleksitid
 • HjemJobbHjem

Stillingen medfører noe ubekvem arbeidstid og reising.

Tiltredelse: Snarest

Lenke