Arkitekt/kulturminneforvalter

Stillingstittel
Arkitekt/kulturminneforvalter
Utlyst av
Røros kommune
Arbeidssted
Røros
Søknadsfrist
26.04.2021
Kontaktpersoner
Anna Damps
HR-konsulent
48 19 11 47 Send e-post
Magnus Borgos
byantikvar
92 42 68 97
Torfinn Rohde
verdensarvkoordinator
97 71 36 76
Beskrivelse

Røros bergstad ble skrevet inn på verdensarvlista i 1980. I 2010 ble verdensarven utvidet til Røros bergstad og Circumferensen. For å styrke arbeidet med kulturmiljøforvaltningen i området lyses det nå ut stilling som kulturminneforvalter. Byggeledelse i Uthusprosjektet er en betydelig arbeidsoppgave knyttet til stillingen. Fra før finnes stillinger som verdensarvkoordinator for verdensarven Røros bergstad og Circumferensen, og byantikvar for Røros kommune. Den nye stillingen vil inngå i et faglig team med disse og ha kontordager i og samarbeide tett med administrasjonene i de 4 kommunene.

De norske verdensarvstedene skal utvikles som fyrtårn for beste praksis innenfor natur- og kulturmiljøforvaltningen i Norge. De nasjonale målene for kulturmiljøpolitikken fastsetter i tillegg at kulturmiljø skal bidra til en bærekraftig samfunnsplanlegging og til at kulturmiljø skal tas vare på som grunnlag for kunnskap, opplevelse og bruk. Den nye stillingen skal bidra til å forvalte kulturminner og kulturmiljø i Holtålen, Os, Tolga og Røros kommune i henhold til dette.

Om virksomhet for tekniske områder i Røros kommune

Røros kommune er vert for stillingen, som er plassert ved virksomhet for tekniske områder. Vi leverer tjenester over et bredt spekter til innbyggere, publikum og andre kommunale virksomheter. Virksomheten vår har et sterkt fagmiljø med kompetanse på mange ulike fagområder, herunder kulturmiljø, plan, byggesak, kart og oppmåling. Vi ønsker å gi den enkelte rom for personlig utvikling, samt å utvikle vår samhandlingskompetanse både internt og eksternt.   

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning innen arkitektur eller kulturhistoriske fag
 • ønskelig med erfaring innenfor teoretisk og praktisk arbeid med kulturminner
 • ønskelig med grunnleggende kjennskap til prosesser og regelverk innen plan- og bygningslov og kulturminneloven
 • alminnelige gode IT-kunnskaper
 • førerkort klasse B

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • rådgivende funksjon for kommunene Holtålen, Os, Tolga og Røros innen kulturminnefaglige tema og plan- og byggesaker
 • prosjektarbeid og formidlingsarbeid
 • oppfølging av kommunale kulturminneplaner
 • rådgiving overfor eiere av kulturmiljø og kulturminner, herunder økonomiske støtteordninger, vedlikehold og istandsetting
 • kontaktpunkt mot fylkeskommunene i kulturmiljøfaglige spørsmål
 • byggeledelse i Uthusprosjektet med oppfølging av igangsatte prosjekter
 • delta på håndverksmøter og andre samlinger og nettverk med relevans for arbeidsoppgavene
 • deltagelse i referansegruppe for Uthusprosjektet, Faggruppa for verdensarvrådet og observatør i Verdensarvrådet

Personlige egenskaper

 • gode kommunikasjonsevner og evne til samarbeid
 • tydelig og resultatorientert
 • selvstendig og målrettet

Vi kan tilby

 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • lønn etter kvalifikasjoner
 • kommunal avtale med treningssenter
 • konkurransedyktig pensjonsordning
 • vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere

 

Lenke