Fylkeskonservator Troms og Finnmark

Stillingstittel
Fylkeskonservator Troms og Finnmark
Utlyst av
Troms og Finnmark fylkeskommune
Arbeidssted
Tromsø
Søknadsfrist
23.04.2021
Kontaktpersoner
Charles Petterson
414 19 556
Vibeke Skinstad
993 52 523
Beskrivelse

Om stillingen og arbeidsoppgaver:

Vi søker deg som er motivert og som har bred ledererfaring og god kunnskap om kulturarvfeltet. Som fylkeskonservator leder du fylkeskommunens oppgaver og ansvar innenfor områder som arkeologi, bygningsvern, museer, skjøtsel og tilrettelegging av kulturminner, fartøyvern og arealsaker etter plan- og bygningsloven. 

Fylkeskonservator leder kulturarvseksjonen og inngår i avdeling plan, folkehelse og kulturarv sin ledergruppe. Seksjonen har til sammen 18 medarbeidere fordelt mellom Vadsø og Tromsø. Dette medfører at ulike digitale samhandlingsplattformer er en naturlig del av arbeidshverdagen. Kontorsted for stillingen er Tromsø. Noe reisevirksomhet og tilstedeværelse motsatt sted må påregnes.  

Hovedoppgaver:

 • Lede seksjon for kulturarv med fag-, personal- og økonomiansvar i samarbeid med ass. seksjonsleder
 • Stimulere til et godt og inspirerende arbeidsmiljø
 • Sikre god saksbehandling og oppfølging av politiske vedtak innen seksjonens fagområder
 • Bidra til godt samspill mellom politikk og administrasjon
 • Sørge for faglig kvalitetssikring av seksjonens arbeid
 • Stimulere til utvikling, samarbeid og formidling innenfor kulturarvfeltet
 • Følge opp forvaltning av ulike tilskuddsordninger og driftstilskudd til museene
 • Tilrettelegge for samarbeid og møtearenaer i ulike nettverk gjennom fagsamlinger, seminar, konferanser
 • Initiere, lede og følge opp større prosjekter innen fagområdene
 • Samarbeide med kommunene, nasjonale og regionale fagmyndigheter og andre samarbeidsparter 

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant høyere utdanning på masternivå. Gjerne med tilleggsutdanning innen ledelse.
 • Bred og relevant ledererfaring, og god kunnskap om fagfeltene i seksjonen
 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Gode kommunikasjonsevner og evne til formidling av komplekse fagtema
 • God skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:

Arbeidsområdet er komplekst og involverer flere myndighetsnivå, det krever ryddighet og evne til helhetstenking. Det forventes at du kan ta initiativ, lede, arbeide selvstendig, og evner å bidra til konstruktivt tverrfaglig samarbeid.

Vi søker en leder som er: 

 • Samlende, lyttende og som utviser tillit
 • Tydelig og besluttsom med god gjennomføringskraft
 • Utviklings- og løsningsorientert
 • Positiv og har gode samarbeidsevner
 • Dynamisk og endringsvillig og som kan inspirere til nytenkning
 • Faglig integritet kombinert med god rolleforståelse

Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr: 

 • En interessant og utfordrende lederstilling

 • Et trivelig, tverrfaglig og sosialt arbeidsmiljø, preget av høy kompetanse og faglig spennende oppgaver

 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Det tas forbehold om at endringer i framtidig organisasjonsstruktur kan medføre endringer i det geografiske ansvarsområdet for stillingen.

 

Lenke