#

Bok: Teglets historie

Under et studieopphold i Sverige på begynnelsen av 1920-tallet skrev Edvard Stenersen om teglets historie. Det håndskrevne dokumentet foreligger nå for første gang transkribert i bokform. Det har blitt et unikt bidrag til nordisk teglverkshistorie

I 1920 dro Edvard Stenersen (1891–1967) til Svedala for å studere teglfaget ved Sveriges Tegelmästareskola. Det var den eneste skolen i Norden som utdannet teglmestere, og omlag 40 nordmenn har vært elever ved skolen mellom 1904 og 1972.

Under sitt studieopphold i Sverige skrev Stenersen avhandlingen om Teglets historie.

Flere har prøvd å tilgjengeliggjøre den håndskrevne protokollen uten stort hell. Vanskelig håndskrift og mange ukjente uttrykk og navn fra teglverksdriften gjorde dette arbeidet krevende.

I 2018 transkriberte Svein Holmby fra Hellerud Historielag hele teksten, som nå er tilgjengelig for salg gjennom Teglverk.no.

Boken er et unikt stykke nordisk teglverkshistorie, og trolig den eneste norske hovedoppgaven som er bevart og transkribert fra skolens nesten 70 år lange historie

Teglets historie.JPG