#

Sveitserstil?

Den internasjonale historismens mangfoldige trearkitektur

Alle vet hva sveitserstil er, men hva består den egentlig av? «Sveitserstilen» vokste frem fra famlende forsøk til bred blomstring på 1800-tallet.

Alle vet hva sveitserstil er, men hva består den egentlig av? «Sveitserstilen» vokste frem fra famlende forsøk til bred blomstring på 1800-tallet. Flere av Europas fremste arkitekter tok gamle trebygningstradisjoner og nye estetiske teorier til inspirasjon for storartet nyskapning. Og det var slett ikke bare tradisjonelle byggeskikker i Sveits og Alpene som inspirerte, men vel så ofte den rike arven av bindingsverk fra middelalderen i England, Tyskland og Frankrike. 

Tunnerud_Fet

Tunnerud gård i Fet ca. 1860. Foto: J. Chr. Eldal.

Overraskende kan det være at også store italienske takutstikk var vel så viktig inspirasjon som sveitsiske tradisjonsformer. Historien om europeiske trebygningstradisjoner kan i seg selv være en stor opplevelse. Her bidrar ny kunnskap og et vell av originalkilder til å sortere synsinntrykkene og berike opplevelsen av 1800-tallets fantastiske trearkitektur, også i dens transatlantiske variasjoner. Jens Christian Eldal er en ledende ekspert på 1800-tallets trearkitektur, og i denne rikt illustrerte boken henvender han seg både til fagfolk og andre arkitekturinteresserte.

Boken er gitt ut på Pax Forlag. 

Sveitserstil.jpg
Jens Christian Eldal.jpg
Jens Christian Eldal

Jens Christian Eldal (f. 1948) er kunst­historiker med magistergrad og dr.philos.­grad fra Universitetet i Oslo. Han har gjennom hele sitt yrkesliv arbeidet med bygningshistorie og bygnings­vern, først hos Riksantikvaren og senere som senior­forsker i Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).