#

Bok: Om det å lafte bind II

Bind 2 i serien "Om det å lafte" er nå i handelen. Mens første bind har dykket ned i den omfangsrike floraen av ulike typer laft, går oppfølgeren nærmere inn på hvordan vi skal nærme oss husene, tømmeret og skogen.

Leting etter systematikk og mening   

Boken "Om det å lafte" går i dybden og utsynet er omfangsrikt. Vi starter med husene og deres bruksformål og slutter i skogen. Underveis er det arbeidet med å finne frem en systematikk i myldret av laft.

Tidligere kategorisering av laft har gjerne tatt utgangspunkt i stokkform, utforming av hals og utforming av novhode. Fremfor å basere seg på det ferdige resultatet ønsker forfatterne å fokusere på prosessen. En håndverker vil benytte ulike metoder og prosedyrer for å komme frem til ulike typer laft. Håndverket er veien til målet, og forfatterne mener den prosessbaserte systematikken kan være til hjelp for den som skal lafte og for den som skal karakterisere byggverk.   

Forståelsen av prosessen er bred. Den omfatter vedlikehold, arbeid og teknikker i bruk av øks. Det er en omfattende fremstilling av materialforståelse og om ulike treslag. En skogbrukshistorisk skisse tar for seg historiske tilstander i skogen og utnyttelsen av den. Kunnskapen om tre som materiale og kunnskapen om å forberede et tre til å bli til materiale i hus behandles også.

 

Huset som bruksformål

Huset er et sentralt utgangspunkt. For bruksformålet, om det er et stabbur, naust, eldhus eller fyr vil spille inn på prosedyrene og utforming. De fleste eldre hus er også bygd innenfor bestemte lokale tilganger og klimatiske forhold. Boken inneholder et kapittel skrevet av to tidligere studenter ved NTNU. Der foretas en analyse av et konkret bygg og et laft, ved å fokusere blant annet på arbeidsprosess.

I dag må vi også ta hensyn klima og miljøspørsmål. Siste kapittel i boken omhandler derfor miljøegenskapene i tømmerhus. Her er det blant annet gjort rede for klimaregnskapet for laftede hus sammenlignet med moderne konstruksjoner.

Neste bind av bokserien vil ta for seg HUSET som bygges på Dovre. Der vil mange av teknikkene som knytter seg til laftede hus demonstreres. Bindet vil dessuten gjennomgå mange konkrete  eksempler på laftede hus.  

Forfattere

Jon Bojer Godal, Steinar Moldal og Henning Olstad. Artikler av Marte Boro og Henrik Mørch i samarbeid med Åge Magnar Broløkken

 

Utgitt av

Fagbokforlaget

Om det å lafte.jpg