Bok: Norske utedoer

Hvorfor hang det kongebilder på utedoene? Hvordan var de ulike tradisjonene landet rundt? Hva tørket man seg med før dopapirets tid? Og hvorfor varierte størrelsen på dorullene? Den norske utedoen har lange tradisjoner over hele landet, og sier mer om de ulike tiders byggeskikk og kultur enn man skulle tro. 

Dritern, uthus, småhus, privet, utedass hjertehus, kjært barn har mange navn. Men samme hva vi kaller den, så har utedoen en sentral plass i mange nordmenns liv som selve symbolet på den norske hyttekulturen.

Thor Gotaas og Roar Vingelsgaard har reist Norge rundt med notatbok og kamera på jakt etter historier, anekdoter og fortellinger. Dette er en lettlest og interessant bok som forteller om doens historie i Norge, og prøver å avdekke hvorfor utedoen har en spesiell plass i den norske folkesjela. 

Foto: Norske utedoer, Gyldendal
Foto: Norske utedoer, Gyldendal
Norske utedoer cover