Grindbygg, Natvigs Minde. Foto: CEWG

Bok: Beresystem i eldre norske hus

Ny utgave

En revidert utgave av boken Beresystem i eldre norske hus er nå i handelen. Boka tar for seg reiste konstruksjoner over et tidsspenn på nesten 900 år. Den er et resultat av omfattende dokumentasjon og erfaringsutveksling med tradisjonsbærere. 

Første utgaven av boken kom allerede i 1994. Den baserte seg på resultatene fra et  dokumentasjonsprosjekt i tømrerfaget som ble utført ved Norsk håndverksinstitutt fra 1989. Det er nå en revidering av utgaven fra 2009 som foreligger. Det er i hovedsak gjort redaksjonelle justeringer i den nye utgaven, først og fremst ved at figurer har fått tekst. Dertil er det gjort endel presiseringer og rettinger av feil. 

Utgangspunktet for boken er intervju og samhandling med informanter. Forfatterne har bygd omkring 20 hus sammen med eldre tradisjonsbærere, i tillegg er det dokumentert over 1000 bygninger fra Lista i sør til Vardø i øst. Flere hundre hus er avfotografert og tegnet ned. 

Kartleggingen har hatt til formål å fremstille en struktur, logikk og tankegang mer enn å skildre det enkelte byggverk. Derfor har også byggeprosessen vært viktig å dokumentere. Bokens kapittel om prosedyrer viser blant annet arbeid med sperreverk, stavline, bukkehus, grindverk, fotingrøst og sveitserrøst.  

Tittel: Beresystem i eldre norske hus, 3 utgave

Forfattere: Jon Bojer Godal, Steinar Moldal, Trond Oalann og Embret Sandbakken

Forlag: Fagbokforlaget

ISBN 9788245024203

 

IMG_5359.jpg