#

Alt om tegl i Teknisk ugeblad

1854 - 1965

Alt om tegl gir et unikt og sjeldent innblikk i en spennende side av norsk industrihistorie. Boken inneholder alle artikler og notiser som er skrevet om tegl i Teknisk ugeblad fra bladets første årgang i 1854 og frem til 1965. Her finnes debatter, reiseskildringer, møtereferater og annet som hittil har vært vanskelig tilgjengelig.

Redaktør: Claes Lampi

Boken spenner over et drøyt hundreår som sammenfaller med teglindustriens vekst og fall i Norge. Toppen ble nådd ved århundreskiftet, med over hundre teglverk i drift. Deretter gikk det sakte nedover, og på slutten av 1960-tallet var det bare en håndfull teglverk igjen. I denne boken møter vi bransjens egne fagfolk som på hvert sitt vis gir oss innblikk i en spennende industrihistorisk epoke.

Boken er innbundet i hard-cover og har 188 sider. Pris 299,- + porto.

Bestill fra Teglverk forlag nå: post@teglverk.no.

alt om tegl.jpg

Les mer om dette temaet