Osloskolens historie

Undervisning og opplæring i boklige fag oppleves i dag som en selvfølgelighet, som både er plikt og en rettighet som omfatter alle og som samfunnet har ansvar for. Slik har det ikke alltid vært. Både behovet for undervisning i boklige fag, hvem som fikk undervisning og hvordan denne undervisningen ble gjennomført har endret seg siden de første skolene som var knyttet til kirke ble etablert i middelalderen.