BNL MD
Seminar

Jugendstilsenteret fyller 20 år

Startdato
08.06.2023
Sluttdato
08.06.2023
Sted
Ålesund
Beskrivelse

Jugendstilsenteret fyller 20 år, og vi arrangerer Jubileumsfestival. 8.–10. juni fyller vi museet med ekstra mange aktiviteter, med faglig påfyll, omvisninger, byvandringer, og verksted for de yngste

Vi ser på fortida ved å utforske opprettinga av Jugendstilsenteret og kva for jugendstilbygningar som har blitt framheva i den norske arkitekturhistoria. Videre reflekterar vi rundt notid og framtid gjennom innlegg og diskusjonar som omhandlar korleis samfunnet oppfattar og forholder seg til jugendstil og historisk arkitektur i dagens byutvikling, korleis strømmingane i samfunnet kan endre på dette forholdet og kva man ser for seg at framtida kan bringe for jugendstilarkitekturen konkret, og bygningsvern og arkitektur generelt.

Arrangementet er opent for alle, og retter seg mot arkitektar, utviklarar, næringsliv, forvaltning, huseigarar og dei som engasjerer seg for byutvikling i historiske kulturmiljø.

 

Program:

Start 10:00

  • Velkomst og introduksjon – Benedikte Holen, Fagdirektør
  • Bevaring av jugendstilarkitekturen – Signe Svoen, Konservator for jugendstilarkitektur
  • Fredning og jugendstil – Riksantikvaren v/Cathrine Skredderstuen
  • Pause med lunsj
  • Ny arkitektur i en historisk kontekst - MAD arkitekter v/Magnus Asker Pettersen
  • Arkitektur og miljøpsykologi – Einar Strumse
  • Historisk og moderne i fremtidens arkitektur – Paneldebatt

Slutt 16:00

Se hele jubileumsprogrammet her.

 

Påmeldingsfrist
05.06.2023
Pris
Gratis -men krever påmelding
Arrangør
Jugendstilsenteret
Lenke
Adresse
PIR, Keiser Wilhelms gate 22