#

Internasjonalt trekonserveringskurs

Riksantikvaren har arrangert internasjonale trekonserveringskurs annethvert år siden 1984. Arrangementet er unikt i sitt slag og samler deltakere fra hele verden. Bygg og Bevar var med da årets deltakere var på omvisning ved Norsk folkemuseum. 

Et unikt opplæringstilbud

Det finnes kun et fåtall internasjonale kurs rettet mot konservering av historiske bygninger og gjenstander. Det internasjonale trekonserveringskurset er det eneste av sitt slag som tar for seg gjenstander og bygninger av tre. Det 6 uker lange kurset samler derfor deltakere fra hele verden.

-I år har vi blant annet med Inge Bisgaard, den første kvinnelige arkitekten på Grønland, og Rommel Aquino fra Filippinene. Han jobber med istandsetting etter tyfonen i november 2013, hvor det var enorme tap av kulturminner, sier Anne Nyhamar rådgiver hos Riksantikvaren.

Siden oppstarten i 1984 har over 300 deltakere fra 88 ulike nasjoner deltatt. I år har kurset samlet deltakere fra land som Bhutan, USA, Grønland, Malawi og Nepal mfl.

Saging trekonserveringskurs.JPG

Ronen Dor fra Israel prøver verktøy på Folkemuseet. Foto Riksantikvaren

Mer enn trekonservering

Hovedfokus for kurset er konservering av bygninger og gjenstander av tre. Det er ulike temaer hver uke og det arrangeres både praktiske og teoretiske sesjoner som ledes av foredragsholdere fra hele verden. Utover å øke kunnskapen om trekonservering er det en målsetning å fremme kulturell forståelse og forskning på kulturminneområdet. Deltakerne får gjennom kurset prøvd teorier og tilnærminger mot fagpersoner fra andre land. En verdifull bonus er derfor også mulighetene for å knytte kontakter med kolleger på tvers av landegrenser. Mange tidligere kursdeltakere sitter i ansvarsfulle stillinger i sine respektive land og treffes igjen på felles internasjonale arenaer.

Bygningskonservator Jari Puhakka fra finske Serasaari Open-air museum er blant årets deltakere. Han roser kurset for mulighetene til å forbedre seg både praktisk og teoretisk og fremmer betydningen av å kunne knytte internasjonale kontakter. Møtet med kolleger fra andre nasjoner nyanserer dessuten oppfatningene man har om bygningsvern.

- Kurset viser at det ikke finnes en sannhet. Det finnes ikke universelle løsninger i bygningsvernet, men mange konklusjoner på det samme problemet. Internasjonale kurs er kanskje den beste måten å utvikle bygningsvernet på, sier Jari.

Bygningskonservator Jari Puhakka fra finske Serasaari Open-air museum
Bygningskonservator Jari Puhakka fra finske Serasaari Open-air museum

Profesjonelle deltakere

Kurset er ikke for nybegynnere innen konserveringsfaget, men et møtepunkt for profesjonelle som allerede arbeider innen fagfeltet. For å kunne delta bør man ha minimum tre års relevant konserveringserfaring, fortrinnsvis fra arbeidet med bygninger og gjenstander av tre.

Kurset bidrar også til økt kunnskap om fagfeltet i Norge. Norske fagmiljøer får gjennom kurset diskutert alternative metoder og løsninger fra andre deler av verden. Mange metoder, teknikker og redskap som har gått tapt i Norge finnes fortsatt i andre land. Å jobbe internasjonalt kan derfor by på store og nyttige overraskelser og samtidig utvide kunnskapshorisonten.  

Hugging med øks.JPG

Kurset har hatt flere praksisøkter. Her er det Ji-Ae Song fra Sør-Korea, Rakshya Rayamajhi fra Nepal som svinger øksa. Foto: Riksantikvaren