Etter en sosial pizzalunsj på Nordal ble resten av dagen brukt i Presthaugen, hvor Lom Bygdamuseum er lokalisert.

Stokk & Stein tok en fagdag om bygningshistorie

Bygg og Bevar-prisen 2014

Rett før jul 2014 mottok tømrer og laftebedriften Stokk & Stein AS Bygg og Bevar-prisen på 50 000 kr. I mai ble pengene brukt til en fagdag hvor hele gjengen fikk lære mer om bygnings- og stilhistorie på Lom Bygdamuseum.

Dagen starta med ei samling for alle ansatte på kantina der Edvin Espelund orienterte om stilhistorie og bygningsvernhistorie, også med henvisninger til forskjellige oppslagsverk han har samlet gjennom tidene.
Dagen starta med ei samling for alle ansatte på kantina der Edvin Espelund orienterte om stilhistorie og bygningsvernhistorie, også med henvisninger til forskjellige oppslagsverk han har samlet gjennom tidene.

Etter en sosial pizzalunsj på Nordal ble resten av dagen brukt i Presthaugen, hvor Lom bygdamuseum er lokalisert. 

Edvin tok oss fra hus til hus med sitt store engasjement for gamle hus og gjenstander, for å vise at det vi hadde pratet om tidligere på dagen stemte noenlunde overens med de bygningene som er samlet der.
Edvin tok oss fra hus til hus med sitt store engasjement for gamle hus og gjenstander, for å vise at det vi hadde pratet om tidligere på dagen stemte noenlunde overens med de bygningene som er samlet der.
Barokken som er en 1600 talsstil på kontinentet, kom til byene i Norge sist på 1600, blomstra opp i Gudbrandsdalen rundt 1750 og har blomstra helt fram til i dag. Noe av det samme gjelder også for bygningsutviklinga.
Barokken som er en 1600 talsstil på kontinentet, kom til byene i Norge sist på 1600, blomstra opp i Gudbrandsdalen rundt 1750 og har blomstra helt fram til i dag. Noe av det samme gjelder også for bygningsutviklinga.
Ved inngangen til museet ligger et av Norges største stabbur, Storstabburet fra 1613. Dette var tidligere kornmagasin på prestegarden i Lom, men inneholder i dag ei permanent utstilling om den særegne vatnings- og dyrkingskulturen i Lom.
Ved inngangen til museet ligger et av Norges største stabbur, Storstabburet fra 1613. Dette var tidligere kornmagasin på prestegarden i Lom, men inneholder i dag ei permanent utstilling om den særegne vatnings- og dyrkingskulturen i Lom.
Husa på Lom Bygdamuseum er flytta og satt opp i perioden 1944 – 1960 og kommer fra forskjellige gårder i Lom og Vågå. Museet har tre tun, en storgard, en husmannsplass og ei seter, i tillegg til ei skolestue fra Galde i Bøverdalen.
Husa på Lom Bygdamuseum er flytta og satt opp i perioden 1944 – 1960 og kommer fra forskjellige gårder i Lom og Vågå. Museet har tre tun, en storgard, en husmannsplass og ei seter, i tillegg til ei skolestue fra Galde i Bøverdalen.
Gjengen fra Stokk & Stein på Lom bygdamuseum. Museet har samlet 22 verneverdige bygninger, som gir eksempler på byggeskikk, eksteriør og interiør fra perioden 1613 – 1900.  Ved inngangen til museet ligger et av Norges største stabbur, Storstabburet fra 1613.
Gjengen fra Stokk & Stein på Lom bygdamuseum. Museet har samlet 22 verneverdige bygninger, som gir eksempler på byggeskikk, eksteriør og interiør fra perioden 1613 – 1900. Ved inngangen til museet ligger et av Norges største stabbur, Storstabburet fra 1613.

Takk for bilder med kommentarer, Stokk & Stein AS