Gloppen Hotell har hatt Olavsrosa siden 1999

Olavsrosa - et stort stykke Norge

Ideen om Olavsrosa kom for 15 år siden. Norsk Kulturarv er initiativtakeren og eier merket. Norsk Kulturarv er en interesseorganisasjon som jobber under mottoet "vern gjennom bruk" og et slikt kvalitetsmerke vil inspirere til å ta tak i alle særegne steder, de unike fortellingene og sikre at disse opplevelsene vil komme fremtidige generasjoner til gode.

Siden de første utmerkelsene har mange nye kommet til, hele 125 bedrifter har mottatt Olavsrosa. Det er stor bredde i tilbudene: fyr, fiskevær, setre, gamle gårder med overnatting og mat, håndverkstradisjoner og mye mer. I år har allerede 8 aktører mottatt merket.

Gjestfrihet

"Bruk kulturarven, hjelp til med å ta vare på en, og ta for deg av alle de verdifulle opplevelsene" Slik lyder oppfordringen fra næringsministeren i 2011-utgaven av Veiviseren. Den kulturhistoriske håndboken er et unikt hjelpemiddel når du skal ut på Norgesferien eller bare vil lese, lære og drømme deg bort i alt landet har å by på. Spor opp kvalitetsmerket Olavsrosa i sommer, det vil garantert gi deg uforglemmelige opplevelser!

- Vi ser på statistikkene at omsetningen faktisk går opp etter at foretakene har mottatt Olavsrosa, sier direktør i Norsk Kulturarv, Grete Horntvedt. Merket skal være lett synlig for alle som kommer til stedet, i form av et emaljeskilt med den karakteristiske grønne rosa.

Ikke for alle

Hver enkelt aktør må søke om å få Olavsrosa. Men Horntvedt poengterer at det ikke er fritt frem for hvem som helst. Et fagråd vurderer hver søknad. Opplevelsen eller stedet må representere en norsk kulturhistorisk verdi, som både kan være materielt eller immaterielt som for eksempel en familiehistorie eller et sagn. Videre må denne kulturhistoriske verdien være ivaretatt på en god måte, og det må være åpent for publikum.

- Det er jo ikke slik at vi ikke tåler endringer, legger Horntvedt til.  Det kan være nødvendig med både utbedringer og for eksempel tilbygg for å kunne drive profesjonelt. Det viktige for oss er at forandringene ikke skygger over for det opprinnelige. Husmorvinduenes tid er heldigvis forbi, men man må tilpasse seg den lokale byggeskikken i alle endringer. Derfor er også tradisjonsbasert håndverk nøkkelen til suksess, legger hun til. Grete Horntvedt vil også rose vertene litt ekstra:  -innehaverne av Olavsrosa er ofte et svært hyggelig og godt vertskap: de eier ofte stedet, og lever og ånder for det og opplevelsen de tilbyr, smiler hun.

Viktig for næringen

- Vi har hatt Olavsrosa siden Mars 1999.Vi bruker Olavsrosa bevist på våre hjemmesider , trykksaker og brevark, forteller Dag Moen som er daglig leder ved historiske Gloppen Hotell i Sandane i Nordfjord. Hotellet har tradisjoner helt tilbake til 1829. På hotellet er gammelt og nytt blanda på herlig vis. Eksteriøret er tatt vare på, og renoveringsarbeidet er gjort med varsom hånd.  - Vi har hatt ett fantasisk samarbeid med Jan Berg som er arkitekt og Sias ved Martin Strømmen på interiør.

 Dag Moen ved Gloppen Hotell er ikke i tvil om at Olavsrosa har betydning for driften.

- Jeg mener Olavsrosa betyr mye for oss, veldig mange av våre gjester er veldig interessert i historia til hotellet og vi har mange omvisninger, forteller han. - Vår familiebedrift har fått våre sønner til å gå inn i yrket og da var beslutningen enkel med å ta en utbygging av hotellet.

Dyktige konsulenter og kyndige fagfolk kan også tilskrives ære for at resultatet er blitt som i dag.

- Vi fikk hjelp fra Innovasjon Norge med valg av hjelp for hvordan vi burde utrykke det nye bygget. Siri Scjold Lexau kom til oss og hadde møte med Irene og meg samt vår arkitekt. Hun lagde et notat som vi har forholdt oss til om stilart, fargevalg etc. Så Gloppen Hotell står i dag frem som ett hotell med 3 århundrer: 1890 stilen, 1970 talls stilen og den moderne, lyse nordiske stilen.

Gloppen Hotell er et av Olavsrosestedene som er valgt ut som premie til Bygg og Bevar sin vervekampanje høsten 2011.