Monika Podsaidla i St. Petri. Foto: Bergblaa

Bergblaa setter farge på Stavanger

Malerfirmaet Bergblaa As har jobbet på mange av Stavangers aller mest kjente landemerker, blant annet St. Petri kirke, Orre gamle kirke og Stavanger museum. Deres målsetting er å tilføre kunnskap og erfaring til eldre og antikvariske bygninger. - Det er viktig at fagkunnskap kommer inn tidlig i prosessen ved restaurering og tilbakeføringer sier Malermester Einar Syrstad.

 

 

- Ved å tilføre kunnskap, ivaretas de historiske og håndverksmessige verdiene i antikvariske bygninger. Det er mange sider ved restaurering og tilbakeføring som skal tas vare på og sikres, og man er helt avhengig av erfaring for å utføre dette riktig og innfor gitte retningslinjer, forteller Syrstad. - Videre er det helt avgjørende å utføre arbeider som lar oss utdanne fremtidige håndverkere til slike oppdrag. Det er viktig at alle aktører er med på å forme og bevare vår felles kulturarv. Da er erfaring fra tidligere arbeider på eldre bygninger viktig, understreker han. 

Kunnskap om å bevare

- Vi er stadig borte i jobber hvor vår kunnskap kan brukes både når det gjelder gamle og nye bygg. På gamle bygg er vår kunnskap med på å bevare og ivareta historie og spor mens på nye bygg er kunnskapen med på løse problemer og tilføre løsninger. Etter mange år har vi opparbeidet oss et formidabelt nett med leverandører av tradisjonsmaterialer, spesialutstyr og verktøy til antikvariske prosjekter. Vårt hovedmål er å både levere "riktige" teknikker og "riktige" materialer.

St. Petri kirke

- Kunnskapen vår ble til fulle brukt under utførelsen av restaureringsarbeidet med St. Petri kirke ved Nytorget i Stavanger. Kirken ble tegnet av arkitekt Conrad von der Lippe og oppført 1864-66 i nyromansk stil.

Arbeidene var omfattende og satte store krav til alle deltagende håndverkere. Og det ble brukt nyutviklede metoder og systemer for gjennomføringen 

Arkitektene Schjelderup

Stavanger kirkelige fellesråd og Stavanger kommune - eiendomsavdelingen satte arkitektkontoret Schjelderup til å lede prosjektet. Det ble utarbeidet en tilstandsrapport i 2003 og en restaureringsplan for de tekniske og antikvariske spørsmålene. Arbeidet startet opp i 2004 og var ferdig i 2008. 

Tilbakeført interiør

I dag fremstår St. Petri i original fargesetting. Kalkpussen på innerveggene og de spesielle hammerbeam-takstolene, som ble fjernet i koret under en ombygging i 1937, ble rekonstruert. Etter grundige fargeundersøkelser kunne den opprinnelige fargebruken avsløres. En helt uventet og utstrakt bruk av stripedekor i kraftig rød og blå farge dukket opp ettersom lagene med maling ble fjernet.

Kulturkirke

I kirken er det montert en avansert og fleksibel lyssetting av interiøret, designet av lysdesigner og arkitekt Erik Selmer. På ulike måter kan dermed kirken lyssettes for å tilpasses ulike stemningsleier og bruk. Kirken er i dag Stavangers kulturkirke og er vertskap for konserter og arrangementer.

Mottok pris

St. Petri kirke mottok i 2008 den engelske arkitekturprisen The Civic Trust, City of Culture Award for restaureringen.

 Arkitektene Schjelderup AS og Bergblaa AS har jobbet sammen på andre prosjekter, blant annet også Orre gamle kirke.

St. Petri kirke, Stavanger. Foto: CEWG
St. Petri kirke, Stavanger. Foto: CEWG