Kapp melkefabrikk med skibladnerbrygga og småbåthavna. Foto: Mjøsmuseet

Bygningsvernrådgivertjenesten i Oppland

I Oppland fylkeskommune finner du en lokal rådgivingstjeneste innen bygningsvern tilknyttet 4 regionsmuseer.

Her kan huseiere, kommuner og håndverkere spørre om råd i forbindelse med tiltak på fredete og verneverdige bygninger og bygningsmiljøer. Privatpersoner kan få gratis råd og veiledning i forbindelse med planlagte tiltak og hjelp med tilskuddssøknader innenfor en ramme på ett dagsverk.  Forvaltningen kan be om faglige råd og vurderinger som grunnlag for sine vedtak.

Her finner du bygningsvernrådgiverne i Oppland:

Trond Raddum, 

Dag Lindbråten

Odd Arne Rudi

Dovre: Håvard Syse