BNL MD
#

Nominasjoner til Bygg og Bevarprisen 2023

Hvordan velger man ut en vinner blant vinnere? Det er oppgaven Bygg og Bevarprisens jury må løse. Alle forslagene vi får fra dere skal gjennomgås av juryens skarpe blikk. Det er store og små prosjekter og tilsvarende store og små bedrifter. Det er mange kjente og noe færre ukjente – men alltid er det en vinner

Det finnes mange priser. Særlig finnes det mange priser som tildeles arkitektur, design og innovativ bruk av materialer. Færre er prisene som anerkjenner godt håndverk, god materialforståelse og respekt for kulturarven. Bygg og Bevarprisen deles i år ut for 12 gang og den har alltid blitt tildelt bedrifter som satser på slike kvaliteter. Og som har gjort det til et levebrød. De har lærlinger og utdanner arbeidsstokken sin. Fjorårets vinner, Risørbedriften Sollie Bygg as er et godt eksempel.

 

Godt håndverk går aldri av mote

Gode fagarbeidere vil aldri gå av mote. Vi har som land store prosjekter fremfor oss. Først i sikte er det store kirkeløftet som skal bidra til å sette landets kirkebygg i stand. Det vil kreve flere håndverkere og flere bedrifter som satser på restaurering. I det større bildet skal vi bevare 80 % av dagens bygningsmasse i tiårene fremover. Det skal rives mindre, det rehabiliteres og restaureres mer. Vi skal kaste mindre og reparere mer. Vi skal ha en renessanse for fagarbeideren! Prisen har kanskje aldri vært mer aktuell – og vi har kanskje aldri hatt bedre nominasjoner!

 

Nominasjoner 2023

De første nominasjonene til Bygg og Bevarprisen i år tikket inn allerede i september. Utover høsten kom flere, og juryen måtte til slutt finne en vinner blant 20 ulike nominasjoner.

Bygningsvernet er avhengig av en rekke faggrupper og nominasjonene til Bygg og Bevarprisen gjenspeiler det. Tømrer- og byggmesterbedrifter dominerer, men blant de nominerte finner vi også malere, murere, blikkenslagere, smeder og snekkerbedrifter. De nominerte har tilhørighet i øst og vest, men i nord er det dessverre dårligere. Ingen nominerte fra Troms og Finnmark i år. Vi vet det finnes gode håndverkere i disse landsdelene også – det er en utfordring til våre lesere for prisen 2024! Samme når det gjelder kjønnsbalansen.. 1 kvinne er nominert. Vi ønsker flere.

 

Hvem vinner?

Bygg og Bevarprisens jury har avsluttet arbeidet for i år. En bedrift er valgt ut som vinner. Det er en bedrift som har tikket av på alle prisens vedtekter og som har kommer igjennom juryens blikk.

Så hva er kravene?

  • Bedrifter har dokumentert dyktig utførelse i samsvar med bygningenes stil, alder, materialbruk, konstruksjon og lokale egenart
  • Bedrifter som jobber tverrfaglig
  • Bedrifter som aktivt jobber med kompetanseutvikling blant ansatte i bedriften
  • Bedrifter som deler sin kunnskap om byggeskikk og håndverk i markedet og samfunnet forøvrig

Kandidatenes kvaliteter dokumenteres gjennom prosjekter og aktiviteter de siste årene.

Fagjuryen

Juryformann Sjur Mehlum er utdannet tømrer og etnolog. Han har lang erfaring fra kulturminnevernet, både som utførende og som ansatt hos Riksantikvaren. I dag jobber Sjur som seksjonsleder - Tilstand og bygningsvern i Multiconsult.

Jørgen Leegaard er spesialrådgiver samfunnspolitikk i Byggenæringens Landsforening, har et øye for bedrifter som jobber systematisk med kompetanseutvikling og tar eldre bebyggelse på alvor.

Eli Grøttheim har jobbet med prosjekter på eksisterende bygninger hele sitt yrkesliv. Hun har siden 1970-tallet vært opptatt av at kunnskap om opprinnelige konstruksjoner og materialer må ligge til grunn for de valg som gjøres ved restaurering og ombygging. 

Einar Engen har i mange år vært tilknyttet museumssektoren og kulturmiljøvernet, og har jobbet med en rekke restaureringsprosjekter. Gjennom årene har han opparbeidet seg unik kjennskap til kulturminnevernet over hele landet.

Nina Solli Portrett

Administrerende direktør i Byggenæringens landsforening Nina Solli deler ut Bygg og Bevarprisen 2023 på Sentralen i Oslo. Foto: Nicolas Tourrenc 

 

Hvem det er får du vite først fredag 24. november. Da utropes vinneren av prisen på Sentralen i Oslo og det er administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening Nina Solli, som skal stå for utdelingen. Vinneren mottar da 50 000,- som skal benyttes til kompetanseutvikling i bedriften, heder og ære og ikke minst en plass blant kongsrekken av tidligere vinnere! Vi deler det med omverden så fort vi kan! Så følg med på sosiale medier og på nettsiden fra klokken 17.00! Vi gleder oss