#

Koronaviruset

- her finner du informasjon for håndverkerbedrifter

Det er vanskelige og usikre tider for bedrifter og leverandører! På vår samleside kan du finne en oversikt over råd, problemstillinger og anbefalte tiltak fra NHO, Byggenæringens landsforening, Byggmesterforbundet og myndighetene.

Økonomiske forhold

Skatter og avgifter, Kredittilgang og økonomi, Lønn 

 

Karantene, sykepenger, pålagt overtid, konsekvenser av stengning barnehage/skoler, hjemmekontor m.m.

Spørsmål og svar for arbeidsgivere fra NHOs advokater

 

Kontrakter/fremdriftsmessige hindringer

Varsel om krav på fristforlengelse

Korona og kontrakter

Offentlige temasider med spørsmål og svar om koronaviruset

Helsenorge

Folkehelseinstituttet