#

Håndverkstun skal bygges på Folkemuseet

Prosjektleder søkes!

Norsk Folkemuseum skal gjennomføre fase to i prosjektet med å gjøre museets Østlandstun til et håndverkstun gjennom å bygge nye verksteder og fylle det med aktivitet. For å realisere dette prosjektet søker nå museet etter en arkitekt - med god forståelse for tradisjonelt håndverk - som kan lede prosjektet i den neste fasen.

Snekkerverkstedet blir et formidlings og undervisningslokale. Det skal ferdigstilles i løpet av 2023 og tunet skal deretter brukes til opplæring og utvikling av håndverkskunnskap ovenfor byggenæringen, høyere utdanning, skolen, frivillighet og museets publikum. Museet opplever at det er et stort behov for både formell og ikke-formell opplæring innenfor tradisjonshåndverket og i praktisk bygningsantikvarisk arbeid. Potensialet er stort, både innenfor og utenfor museenes gjerder. Behovene er i høyeste grad bekreftet gjennom Kulturrådets bygningsundersøkelse 2019 og den tilhørende kompetanseutredningen fra IPSOS.  Å ta vare på verdier gjennom bygningsvern er en side av saken. Men dette dreier seg i like stor grad om morgendagens håndverk og bærekraft.

 

Prosjektet omfatter en bred formidling av praktiske ferdigheter og holdninger knyttet til håndverk, kvalitet, materialitet, sirkulær forvaltning og skaperglede til en rekke ulike målgrupper. Nå i første omgang er det treverk som står i fokus. På sikt ønsker museet å trekke tekstil og andre materialer inn i håndverkstunet.

 

Prosjektet er muliggjort gjennom en stor gave fra Sparebankstiftelsen.

Se full stillingsutlysning her

Østlandstunet 2024 Kopi